MISJA: PROGRAMOWANIE! Przygotowujemy nauczycieli klas 1-3 do prowadzenia zajęć z kodowania!

1 listopada rozpoczyna się oficjalnie nasz nowy projekt – “Misja: programowanie”. Przygotujemy blisko 120 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z kodowania, które właśnie zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III.

Chcemy, by dowiedzieli się, jak prowadzić takie zajęcia naprawdę ciekawie. Pokażemy więc, jak uczyć kodowania w języku Scratch, wyposażymy ich także w tablety i roboty. I to właśnie programowanie robotów – tak, by wykonywały polecenia, poruszały się w określonym kierunku czy omijały przeszkody – będzie zadaniem uczniów. W szkołach uczestniczących w projekcie czeka więc na nich nie tylko zdobywanie nowych kompetencji, które na pewno zaprocentują w przyszłości, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy!

Projekt „Misja: programowanie – podregion ciechanowski” prowadzimy wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


WIĘCEJ INFORMACJI O MISJI: PROGRAMOWANIE > 

Pobierz ulotkę informacyjną dla nauczycieli > 

PROJEKT KOORDYNUJE ELŻBIETA JANKOWSKA >


MISJA_PROGRAMOWANIE_finansowanie_kolor