Międzynarodowa konferencja TechCamp odbędzie się także w Warszawie

Już 8 i 9 października odbędzie się polska edycja międzynarodowej konferencji TechCamp, która poświęcona jest wykorzystywaniu nowych technologii w budowaniu demokracji i wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

Polska edycja TechCampu organizowana jest we współpracy pomiędzy Biurem eDyplomacji Departamentu Stanu, Ambasadą USA w Warszawie, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) oraz naszą fundacją (FRSI).

Konferencja będzie miała charakter dwudniowej pracy warsztatowej, w wyniku której powstaną pomysły na nowe rozwiązania, narzędzia bądź innowacyjne zastosowania popularnych technologii. Tematem przewodnim polskiego TechCampu będzie komunikacja w organizacjach pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyć będą amerykańscy i krajowi eksperci oraz przedstawiciele kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych.

Liczymy, że konferencja stanie się inspiracja i źródłem konkretnych rozwiązań dla trzeciego sektora. Badanie „Codzienne życie organizacji pozarządowych w Polsce” z 2012 roku pokazało bowiem, że polskie NGO nie wykorzystują w pełni potencjału nowych mediów. Choć 72% używa maili, niewiele korzysta z bardziej zaawansowanych narzędzi, np. komunikatorów (19%), kalendarzy online (8%), programów wspomagających zarządzanie projektami (4%).

Spośród propozycji wypracowanych podczas warszawskiego TechCampu komisja ekspertów wybierze trzy, które uzyskają dofinansowanie – otrzymają mini-granty ufundowane przez Intel i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Efekty projektów będą bezpłatnie dostępne w Internecie dla wszystkich zainteresowanych.

techcamp2013_wydarzenia

W Polsce TechCamp organizowany jest w ramach realizowanego przez FRSI Programu PAFW „Nowe Technologie Lokalnie” na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania ICT.

Partnerem strategicznym konferencji jest Intel, partnerem biznesowym – Microsoft, zaś partnerami merytorycznymi: Fundacja TechSoup, Centrum Cyfrowe oraz Fundacja Widzialni.

Więcej informacji: www.techcampwarsaw.org