Lokalne Partnerstwa PAFW – program dla uczestników programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Jeśli Twoja instytucja lub organizacja uczestniczyła w ostatnich czterech latach w którymś z programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, weź udział w naborze do programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r.

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów PAFW. Inicjatywa skierowana jest do beneficjentów programów PAFW, którzy na przestrzeni ostatnich czterech lat zrealizowali w swoich społecznościach lokalnych działających na obszarze gmin do 50 tys. mieszkańców projekty w ramach co najmniej trzech spośród następujących programów PAFW: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w Akcji”, „Szkoła Ucząca Się” oraz „Przemiany w Regionie” (RITA). (Co najmniej jeden z członków zgłaszającej się Grupy Inicjatywnej/partnerstwa powinien brać udział w minimum jednym z programów PAFW w ostatnich czterech latach.)

W programie została uruchomiona ścieżka pilotażowa, adresowana do samo-zawiązujących się Grup Inicjatywnych/partnerstw. Biorąc w niej udział można dowiedzieć się więcej o metodzie animacji wypracowanej w Programie i ubiegać się o grant do 20 tys. zł na partnerski projekt.

Uwaga: aktualizacja 27.03: ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii organizatorzy przedłużyli nabór w ścieżce pilotażowej Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” do 30 kwietnia 2020 r.  Zmiany dotyczą całego harmonogramu, więc wszystkie dalsze etapy będą również realizowane z pewnym przesunięciem. Szczegóły w regulaminie: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/REGULAMIN_LPPAFW_konkurs_pilotaż.pdf

W ramach ścieżki pilotażowej organizatorzy oferują:

  • udział w programie tutoringu dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych; program tutoringu obejmuje szkolenie z metody animacji społeczności lokalnych oraz indywidualne wsparcie doświadczonych animatorów;
  • mini-granty w wysokości 3 tysięcy złotych dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych;
  • możliwość ubiegania się o start-up grant do 20 tysięcy złotych dla Grup Inicjatywnych, które ukończą program tutoringu, przeprowadzą diagnozę społeczną i przygotują partnerski projekt; Komisja Rekomendacyjna wybierze do 3 projektów;
  • stałe wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach, możliwość wymiany doświadczeń dla wybranych do udziału w programie maks. 3 partnerstw.

Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/REGULAMIN_LPPAFW_konkurs_pilotaż.pdf.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl do 30 kwietnia 2020 r.

Formularz jest dostępny pod adresem:
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zgłoszenie-do-udziału-w-programie_LPPAFW_pilotaż.doc

Kontakt:
Emilia Dmochowska: e.dmochowska@filantropia.org.pl
Stanisław Głąbski: s.glabski@filantropia.org.pl