Jesteś bibliotekarką pełną pasji? Zgłoś się do V edycji Konkursu im. Olgi Rok! (zgłoszenia do 8 lipca)

Aktywność, pasja, zaangażowaniu w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Już po raz piąty macie szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzięki swojej aktywności możecie wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym.

Zgłoszenia do 8 lipca!

Stypendium jest przyznawane w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami, ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium oraz całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.projektbabcia.pl.

Zobacz, co na temat Projektu Babcia mówią Laureatki IV edycji Konkursu:

Karolina Mendyk, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Marianna Czyżak, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu, Filia w Kliczkowie Małym

Aleksandra Sobańska, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, filia w Wiśle Wielkiej

Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest FRSI.