Kliknij. Sprawdź. Zrozum. Jak świadomie korzystać z informacji

Zainaugurowaliśmy projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” poświęcony krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji. Udostępniamy pierwsze materiały opracowane w ramach projektu – gorąco zachęcamy do korzystania!

W ostatnich latach poważnym problemem debaty publicznej na całym świecie jest rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości – tzw. „fake newsów”. Problem ten wzmacnia negatywne zjawiska obecne także w naszym kraju: podziały społeczne, trudność w prowadzeniu dialogu czy osiąganiu porozumienia. Lokalne instytucje i organizacje (biblioteki, szkoły, organizacje pozarzadowe) mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji, na przykład pomagając mieszkańcom swoich miejscowości bardziej świadomie korzystać z mediów (tradycyjnych i społecznościowych), a także oceniać rzetelność i prawdziwość rozpowszechnianych informacji.

Tym właśnie zagadnieniom poświęcony jest projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum”, który realizujemy wraz z partnerami – Goethe-Institut oraz z Polityką Insight. Działania w ramach projektu obejmują:

 realizację trzech webinariów (w grudniu, styczniu i lutym),

 przygotowanie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów edukacyjnych,

 przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy.

Przedstawiamy pierwsze materiały opracowane w ramach projektu:

NAGRANIE WEBINARIUM Z 12 GRUDNIA 2018, OTWIERAJĄCEGO PROJEKT “KLIKNIJ. SPRAWDŹ. ZROZUM.”:

 

PORADNIK “”KLIKNIJ. SPRAWDŹ. ZROZUM. JAK ŚWIADOMIE KORZYSTAĆ Z INFORMACJI”:

kliknij_cover

Pobierz poradnik
Pobierz plakat “10 wskazówek, jak świadomie korzystać z informacji”
Przeczytaj artykuły i inne materiały opracowane w ramach projektu

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o projekcie oraz publikowane sukcesywnie materiały znajdziesz na tej stronie: http://www.biblioteki.org/artykuly/Kliknij_Sprawdz_Zrozum_Jak_swiadomie_korzystac_z_informacji.html