Infrastruktura społeczna w nowoczesnej gminie (broszura informacyjna skierowana do samorządów)