Fundacja Aktywizacja szuka trenerów w ramach projektu „e-Mocni”

Trenerów i trenerki prowadzących szkolenia komputerowe dla mieszkańców zachęcamy do zgłoszenia się do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” na terenie 101 gmin. Wybór trenerów odbywa się w drodze zapytań ofertowych. W zależności od liczby osób do przeszkolenia w gminie zostanie wybranych od 1 do 5 trenerów.

Lista gmin (plik PDF do pobrania)

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na stronie: www.frsi.org.pl i www.e-mocni.org.pl.

Trenerzy muszą m.in.:

  • na co dzień aktywnie działać w społeczności lokalnej danej gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
  • posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100 h doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty),
  • posiadać doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • posiadać wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,

Oferty należy składać do właściwego regionalnie oddziału Fundacji Aktywizacja – mailem lub osobiście do 6.03-8.03 (w zależności od gminy) na adres wskazany w zapytaniu ofertowym.

Uwaga! Dla każdej gminy w Bazie Konkurencyjności zostało ogłoszone oddzielne zapytanie ofertowe.

Aby znaleźć w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie dotyczące konkretnej gminy, należy:

  1. wejść na stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
  2. kliknąć na zakładkę „Zamawiający (Beneficjenci)”,
  3. w menu po lewej stronie wybrać z listy program „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”,
  4. na liście beneficjentów wybrać „Fundacja Aktywizacja”,
  5. rozwinąć „Aktualne ogłoszenia”,
  6. wśród zapytań na trenerów lokalnych znaleźć daną gminę.