Zbliża się festiwal Kultura 2.0 STATUS: obywatel. Jesteśmy partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Narodowy Instytut Audiowizualny organizuje kolejną edycję festiwalu Kultura 2.0, która odbędzie się 26–27 października w siedzibie NInA. Udział w festiwalu jest bezpłatny, wymaga wyłącznie wcześniejszej rejestracji na stronie www.kultura20.pl.

Kim jest „obywatel 2.0”? Jego tożsamość może być bliska większości z nas – uczestników kultury, życia społecznego, użytkowników mediów, odbiorców i współtwórców treści. Internet oraz dedykowane mu nowe narzędzia i funkcjonalności powodują nie tylko zmianę sposobu powstawania, dystrybucji i przetwarzania informacji, ale także modeli odbiorczo-twórczych kultury i społecznych relacji.

„Obywatel 2.0” jest obywatelem sieci. To ona określa jego możliwości i ograniczenia. Sprawczość działań nie jest już domeną jednostki, a struktury (czy też chmury), w której ta poprzestaje. Festiwal będzie więc koncentrował się na rozproszonej w sieci kulturze, w której istotną funkcję odgrywa technologia. Jej rola oscyluje stale pomiędzy tą, która umożliwia postawy aktywności i podmiotowości, a tą, która wyklucza. Wielką sztukę wypiera mała kreatywność, a tworzenie staje się procesem wspólnotowym. Kultura może być istotnym spoiwem społecznym.

To właśnie partycypacyjny wymiar kultury powiązany z rozwojem technologicznym i informacyjnym będzie tematem przewodnim festiwalu Kultura 2.0 w roku 2012. Jak kultura zapośredniczona przez technologię może działać na rzecz obywatelskości? Jak społeczności mogą włączać się w tworzenie i twórcze przekształcenie swoich zasobów kulturowych? Jak obywatelskość sprawdza się w sztuce? Jakie prawo do treści kultury ma obywatel?

Festiwal kierowany jest do pracowników publicznych instytucji kultury (w tym domów kultury, muzeów i bibliotek), nauczycieli, aktywistów i działaczy kulturalnych, artystów, a także teoretyków kultury, osób zainteresowanych rozwiązaniami interaktywnymi oraz przedstawicieli branży IT.

W tym roku wydarzenia pogrupowane są w 3 ścieżki tematyczne: Obywatel 2.0 w kulturze, Archiwa społeczne oraz Sztuka dla obywatelskości.

  • Obywatel 2.0 w kulturze – Obywatel 2.0 funkcjonuje w sieci. W ramach tej ścieżki chcemy zapoznać się z różnymi aktywnościami w kulturze o charakterze wspólnotowym, przede wszystkim tymi, w których istotną rolę odgrywają nowe media. Będziemy też przyglądać się inicjatywom, które są emanacją sieciowego sposobu funkcjonowania, a niekoniecznie korzystają w swym działaniu z technologii. Uważnie i krytycznie. A wszystko to w kontekście kryzysu ekonomicznego. 
  • Archiwa społeczne – Ze względu na misję Narodowego Instytutu Audiowizualnego szczególnie interesuje nas tematyka archiwów. Archiwa społeczne to nasze wspólne zasoby pamięci: opowieści i artefakty kulturowe rozproszone w sieci składającej się z jednostek i instytucji. W ramach tej ścieżki chcemy zastanowić się, jak można aktywizować społeczności wokół archiwów, wspólnie tworzyć nowe zasoby oraz jak się nimi dzielić. 
  • Sztuka dla obywatelskości – W ramach tej ścieżki chcemy zastanowić się i pokazać na konkretnych przykładach, jak sztuka, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki nowych mediów, może służyć tworzeniu postaw obywatelskich, społecznych, jak można włączać obywateli w kulturę przesiąkniętą technologią oraz jakie zagrożenia się z nią wiążą. Zastanowimy się też, czy artystyczna wartość i demokratyzacja sztuki stoją do siebie w opozycji. 

W programie festiwalu znajduje się m.in. seminarium „Pracownicy kultury online – jak zaangażować i stworzyć społeczność”. Małgorzata Rycharska na przykładzie portalu dla bibliotekarzy LABiB tworzonego dla naszej fundacji pokaże, jak zaprojektować dobrą usługę społecznościową i jak włączać przedstawicieli społeczności już na etapie tworzenia narzędzia.

Program festiwalu znajduje się na stronie www.kultura20.pl. Zachęcamy do udziału!

Wybrane punkty programu będą transmitowane online na stronie www.nina.gov.pl. Całość festiwalu będzie rejestrowana, a dokumentacja udostępniona po festiwalu na stronie NInA. Publikacja pofestiwalowa zostanie wysłana w pierwszej kolejności do zapisanych osób, a następnie opublikowana na stronie www.nina.gov.pl.

Partnerami merytorycznymi festiwalu są: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Panoptykon, Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Narodowy Instytut Audiowizualny mieści się na ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, w okolicy metra Służew.