Edukacja finansowa dla każdego: zapraszamy na seminarium / 30 listopada, Warszawa

Znajomość zagadnień finansowych i umiejętność korzystania z oferty instytucji finansowych to według definicji World Economic Forum jedna z 16 podstawowych umiejętności XXI wieku. Tymczasem rozmawianie o nawykach finansowych jest wciąż tabu. Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce wynika zaś, że choć w większości zdajemy już sobie sprawę z konieczności podniesienia własnych kompetencji finansowych –  wiedza ta wydaje się trudna i mało atrakcyjna. Jak uczynić uczenie się o finansach standardem? O tym już w środę 30 listopada 2016 r. w Warszawie.

Organizatorem seminarium jest Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) – nieformalna grupa instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową na co dzień.

kiedy: 30 listopada 2016r. (środa), Warszawa, od 10:00 do 17:00

gdzie: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, wejście A, sala VIP (Ip.)

POBIERZ PROGRAM SEMINARIUM >

ZAREJESTRUJ SIĘ! >

 

Seminarium łączy organizacje i instytucje zaangażowane w edukację finansową. Jest okazją do rozmowy o tym, co jest ważne, co potrzebne, co trudne, oraz jak wspólnymi siłami osiągnąć więcej i lepiej w edukacji finansowej. Program wydarzenia stawia na dyskusję o zagadnieniach związanych z diagnozą potrzeb i stanu edukacji finansowej w Polsce, jakości prowadzonych działań oraz przyszłości uczenia o finansach. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najciekawsze praktyki edukacji finansowej oferowane przez sektor prywatny i pozarządowy.

więcej informacji o PREF: http://mfc.org.pl/pref/