Dwie nagrody dla kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

Od listopada 2011 roku, wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Orange i firmą Microsoft zachęcamy biblioteki, aby uczyły dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu. Do kampanii przyłączyło się ponad 550 bibliotek, które wykorzystują specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową, aby pokazywać dzieciom jak unikać cyberprzemocy, jak chronić swoją prywatność w sieci czy jak szanować własność intelektualną. Ich ogromna praca została właśnie doceniona dwiema nagrodami!

Kampania znalazła się wśród dziesięciu nagrodzonych dobrych praktyk współpracy NGO i biznesu w konkursie “Wspólnie budujemy kapitał społeczny”, organizowanym przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Fundację Duende.

Otrzymaliśmy też wyróżnienie w konkursie European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact, koordynowanym w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 dyplom-bmbi

więcej informacji o kampanii: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1605

platforma e-larningowa: www.fdn.pl/kursy/biblioteki