Doświadczenia z edukacji domowej - jak skorzystać z nich w edukacji zdalnej? Nagranie webinarium

Zapraszamy do obejrzenia webinarium pt. „Doświadczenia z edukacji domowej – jak skorzystać z nich w edukacji zdalnej”, które odbyło się 3 kwietnia 2020 r. Naszymi ekspertami byli Safona i Przemysław Kozielcowie. Safona i Przemek prowadzą Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim, w których dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje korzystając z kształcenia w edukacji domowej. Współtworzą także portal edukacja: https://moznainaczej.edu.pl.

W trakcie webinarium próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak i czy doświadczenia edukacji domowej mogą pomóc w obecnej sytuacji, kiedy większość z nas pracuje z domu i wszystkie dzieci uczą się w domu. Materiał może być przydatny zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców.

Safona i Przemek opowiadają o doświadczeniach z edukacji domowej. Przedstawiają zasady, według których w uczniach kształtuje się odpowiedzialność za proces własnej nauki. Wspólnie zastanawiają się, co dzisiaj oznacza nauka czy zdobywanie wiedzy w domu. O edukacji domowej mówią, że to styl życia, odkrywanie pasji, czas, pogłębianie relacji w rodzinie, wolność, samodzielność, pokora i zaufanie. Bez zaufania dzieciom i sobie samym nie byłoby edukacji domowej. Wskazują także, jak w tym wyjątkowym czasie szkoły, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą wspierać dzieci i młodzież i stawiać sobie i uczniom realne cele edukacyjne.

Przed obejrzeniem nagrania webinarium zachęcamy do obejrzenia dwóch filmików nagranych przez nauczycieli szkół prowadzonych przez Safonę i Przemka:

Obejrzyj nagranie (ok 60 minut):

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

Dodatkowe materiały:

Inspiracje – jak różnie można uczyć – zarówno tworząc własne materiały, jak też korzystając z już dostępnych zasobów:

Webinarium zostało poprowadzone w ramach projektu „Lekcja:Enter”, realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej informacji: https://lekcjaenter.pl/