Dołącz do Programu Rozwoju Bibliotek! Broszura informacyjna o rekrutacji do III rundy PRB.