Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie

Przedstawiamy publikację – streszczenie raportu z diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w polskich szkołach.

Diagnoza została przeprowadzona w listopadzie 2022 w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”.

 

 

Z publikacji dowiesz się między innymi:

  • z jakimi problemami borykają się polskie szkoły, do których chodzą dzieci i młodzież z Ukrainy,
  • jakie bariery utrudniają dzieciom i młodzieży z Ukrainy naukę w Polskiej szkole?
  • jakie są najpilniejsze potrzeby ukraińskich dzieci i młodzieży, jakich doświadczają trudności?

Więcej informacji i publikację do pobrania znajdziesz na stronie: https://biblioteki.org/aktualnosci/diagnoza-potrzeb-dzieci-i-mlodziezy-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie/

Zapraszamy do korzystania!