"Biblioteka z wizją" - zapraszamy do czytania, komentowania, współtworzenia.

Mamy przyjemność przedstawić „Bibliotekę z wizją”. Jest to zbiór pomysłów, które można wykorzystać przy planowaniu rozwoju bibliotek w małych miejscowościach. Przygotowując nasze propozycje kierowaliśmy się obserwacjami z kilkuletniej realizacji Programu Rozwoju Bibliotek i bezpośrednimi kontaktami z bibliotekarkami i bibliotekarzami w całej Polsce. Korzystaliśmy również z wymiany doświadczeń z zespołami realizującymi podobne programy w kilkunastu krajach na świecie w ramach inicjatywy „Global Libraries” Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Zapraszamy całe środowisko bibliotekarskie, a także inne osoby zainteresowane kwestiami bibliotecznymi do współkształtowania „Biblioteki z wizją”. Zachęcamy do komentowania, wyrażania opinii oraz proponowania własnych przykładów działań bibliotek. Zależy nam, aby „Biblioteka z wizją” stała się żywym, inspirującym dokumentem, zmieniającym się tak, jak stale zmieniają się biblioteki.

Wierzymy, że każda biblioteka może być biblioteką z wizją! 

Kliknij w obrazek, aby przeczytać interaktywny dokument albo pobrać plik PDF.