Biblioteka! Więcej niż myślisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek

Publikacja “Biblioteka! Więcej niż myślisz. Sześć lat Programu Rozwoju Bibliotek” zawiera między innymi: dane liczbowe, zestawienia i opisy działań przeprowadzonych w ramach PRB, wypowiedzi bibliotekarek i bibliotekarzy biorących udział w programie oraz różnych osób zaangażowanych w jego realizację, a także dane z raportów badawczych, ilustrujące efekty programu. Publikację w wersji drukowanej przekazaliśmy bibliotekom, które uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek, trafi ona także do innych instytucji, organizacji i osób związanych z PRB.

Z okazji zakończenia wspierania Programu przez Fundację Billa i Melindy Gatesów Deborah L. Jacobs, dyrektorka Inicjatywy Global Libraries, której częścią był Program Rozwoju Bibliotek, przesłała polskim bibliotekarkom i bibliotekarzom list z wyrazami uznania i życzeniami. Zachęcamy do lektury!

DO POBRANIA: List Deborah L. Jacobs z Fundacji Billa i Melindy Gatesów, dyrektorki Inicjatywy Global Libraries (plik pdf)