„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” – zgłoś swoją bibliotekę!

Trwa nabór bibliotek do 2. etapu projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” Na zgłoszenia czekamy do 27 listopada. Biblioteki przyjęte do projektu otrzymają granty (w wysokości 26.140 zł) na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt (5 laptopów, 5 tabletów) i wsparcie merytoryczne (szkolenia i konsultacje) w realizacji projektowych działań.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi naboru:

Prosimy także o przeczytanie odpowiedzi na pytania w sprawie naboru, zadane podczas webinarium informacyjnego – są dostępne na tej stronie: https://biblioteki.org/aktualnosci0/Nabor_do_projektu_Biblioteka_dla_wszystkich_Rowni_Rozni_wazni_Pytania_i_odpowiedzi.html

Szczegółowe informacje o projekcie zawiera także nagranie webinarium informacyjnego, które odbyło się 4 listopada – jest dostępne tutaj.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego tutaj: https://forms.gle/x4NtjYeGrFtt4zKA7

Serdecznie zapraszamy!

***

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” realizujemy we współpracy z Save The Children International. Pilotaż projektu wystartował w maju 2022 r. Bierze w nim udział 20 bibliotek, wyróżniających się zaangażowaniem w pomoc i ofertą edukacyjno-rozwojową skierowaną do osób przybyłych z Ukrainy, mieszkających w Polsce. W ramach pilotażu dotychczas zrealizowano ponad 700 zajęć, w których wzięło udział niemal 7000 osób.

W tym projekcie dużo miejsca poświęcamy zajęciom edukacyjnym, kreatywnym, a także muzyczno-ruchowym zmniejszającym stres. Podkreślamy rolę biblioteki jako dobrego, przyjaznego miejsca, które nie tylko wspiera dzieci i młodzież w nauce, ale także pomaga poznawać się, odkrywać pasje, rozwijać zainteresowania i miło spędzać wolny czas.

W naborze do projektu mogą wziąć udział biblioteki publiczne z całej Polski. W szczególności zapraszamy te biblioteki, które realizowały już działania skierowane do osób przybyłych z Ukrainy (np. oferowały wsparcie, pomagały, organizowały zajęcia edukacyjne, integracyjne itp.), a także wyróżniają się interesującą ofertą dla dzieci i młodzieży..

Tak o projekcie mówią Sylwia i Damian z bibliotek, które biorą udział w pilotażu:

Udział w projekcie wsparł ogromnie działania bibliotekarzy w zakresie dostosowania oferty bibliotecznej dla osób z Ukrainy przebywających w naszym mieście. Zajęcia integracyjne dla dzieci urozmaicone o nowe zabawy TeamUp, roboty edukacyjne Photon, nauka programowania w formie zabawy, lekcje języka polskiego, lekcje biblioteczne, Cyfrowe Centra Edukacji wspierające dzieci i młodzież w kontynuacji nauki, spotkania kreatywne w ramach klubu dla dorosłych wpisały się w naszą pracę. Możliwość udziału w licznych szkoleniach, webinariach, wsparcie ze strony opiekunów, trenerów dodawało nam energię każdego dnia, by realizować ciekawe pomysły odpowiadające na potrzeby naszych gości z Ukrainy.

Sylwia Bachleda-Księdzularz, Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem

Program pozwala sieciować się bibliotekom, które stały się teraz centrami działalności na rzecz uchodźców. Daje nam poczucie sprawstwa i tworzenia czegoś dobrego. Pomagamy ludziom i w ten sposób również walczymy. Dobrostan tych osób, które są teraz u nas i z nami, pozwala promieniować na tych, którzy zostali na Ukrainie. Wiedzą, że ich bliscy otrzymują wsparcie, że są tu bezpieczni, nie muszą czuć się zagubieni. W naszej bibliotece w Koninie blisko 400 osób uczestniczyło w projekcie na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Ok. 20 osób stale korzysta z pomocy w nauce w ramach naszego Cyfrowego Centrum Edukacji. Ogrom ludzi i ogrom pomocy. Możemy się od siebie uczyć tolerancji, otwartości, współegzystowania i budowania czegoś naprawdę ważnego. Uczymy się też swoich języków. Program pozwala Ukraińcom wchodzić w naszą społeczność, uczyć się języka, zwyczajów. Jednocześnie my także uczymy się o nich. Fenomenalna wymiana kulturowa. Czujemy się bogatsi.

Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Kontakt:

Informacji na temat naboru udziela Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, + 48 504 991 154

 

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni, to innowacyjny projekt społeczno-edukacyjny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.