Badanie roli instytucji prowadzących działania z zakresu integracji cyfrowej

Jeśli Wasza organizacja lub instytucja oferuje dostęp do komputerów, organizuje dla mieszkańców szkolenia związane z nowymi technologiami lub prowadzi inne działania zwiększające ich umiejętności informatyczne, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest elementem międzynarodowego projektu badawczego Komisji Europejskiej MIREIA.

Celem projektu MIREIA jest zbadanie roli, jaką odgrywają publiczne punkty dostępu do Internetu (tzw. PIAP-y), zarówno te działające samodzielnie jak i te, które należą do instytucji takich jak np. biblioteki, remizy strażackie, urzędy gminy, w realizacji celów polityki europejskiej (zwłaszcza Europejskiej Agendy Cyfrowej). Wyniki badania zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety (zajmie to tylko ok. 15 minut). Ankietę można wypełniać do 28 lutego:
http://www.surveymonkey.com/s/MIREIA_Polish

Przykładową, niewypełnioną ankietę można przejrzeć tu: PDF

W razie pytań lub uwag dotyczących ankiety lub całego badania prosimy o kontakt z Elżbietą Dydak z naszej fundacji (elzbieta.dydak@frsi.org.pl) lub z Marią Garrido z Grupy ds. Technologii i Zmian Społecznych Uniwersytetu w Waszyngtonie (eiMAP@telecentre-europe.org).

Projekt jest koordynowany i finansowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (JRC-IPTS) we współpracy z DG-CONNECT (Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii). Jego elementem jest „mapowanie” rozmieszczenia i działań PIAP-ów, zlecone do realizacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej Uniwersytetowi w Waszyngtonie oraz Telecentre-Europe, ogólnoeuropejskiej sieci, której członkiem jest FRSI. Nasza fundacja pełni rolę punktu kontaktowego w sprawie badania na terenie Polski.

Więcej informacji o projekcie: http://www.telecentre-europe.org/?page_id=5644