486 bibliotek dołącza do Programu Rozwoju Bibliotek (wyniki naboru do 3 rundy)

Znamy już nowych uczestników Programu Rozwoju Bibliotek. Do trzeciej rundy PRB zakwalifikowało się 151 bibliotek gminnych wraz z filiami (czyli w sumie 486 placówek).

Nowi uczestnicy programu dołączają do niemal 3300 bibliotek biorących już udział w PRB. W rezultacie program obejmuje już niemal 60% bibliotek znajdujących się na wsi i w małych miastach. 

Lista bibliotek zakwalifikowanych do trzeciej rundy PRB (z podziałem na województwa oraz z pełną punkltacją) znajduje się na stronie: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2432

Na nowych uczestników PRB czeka sprzęt informatyczny, szkolenia, granty i mnóstwo pomysłów na nowe działania. 

prb-2013

LEGENDA:

* Placówki biblioteczne, które właśnie dołączają do Programu Rozwoju Bibliotek

** Wszystkie placówki biblioteczne, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek,
w tym placówki, które teraz dołączają do PRB (dane w nawiasie pokazują, ile procent bibliotek gminnych z małych miejscowości bierze udział w  PRB)

 

Do programu aplikowało 195 bibliotek. Zgodnie z obowiązującą procedurą wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wszystkie wnioski były poprawne pod względem formalnym.

Wszystkim aplikującym bardzo dziękujemy za zainteresowanie programem i wysiłek włożony w wypełnienie wniosku oraz rozmowy z samorządem. 

więcej o Programie Rozwoju Bibliotek:
http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie

https://frsi.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/2013_04_02_Informacja_prasowa_Wyniki_rekrutacji.pdf