RozPRACUJ to z biblioteką

Coraz częściej osoby poszukujące pracy kierują swoje kroki do biblioteki. Za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu przeglądają ogłoszenia, piszą CV i listy motywacyjne, wysyłają zgłoszenia. Bibliotekarze służą im radą i pomocą: pokazują jak założyć skrzynkę mailową, pomagają napisać CV i list motywacyjny, wskazują przydatne strony internetowe z ofertami pracy czy też podpowiadają, do jakiej innej instytucji powinny się zgłosić w celu otrzymania dalszego, wyspecjalizowanego wsparcia. Mniej więcej co dziesiąty użytkownik biblioteki w różny sposób szuka lub przygotowuje się do szukania pracy dzięki bibliotece. Szacujemy iż, w bibliotekach PRB szukało lub przygotowywało się do szukania pracy 456 tys. użytkowników. Z tego  aplikację złożyło, używając komputerów w bibliotece, 111 tys. osób, a pracę dostało 90 tys.! *

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności był pilotażowym przedsięwzięciem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie modelu wsparcia przez bibliotekę mieszkańców pozostających bez pracy lub chcących ją zmienić. Projekt był realizowany przez FRSI od września 2012 r. do sierpnia 2014 r. ze środków sieci Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) (budżet 1 mln USD).

Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). 82 biblioteki z 37 gmin spoza Programu Rozwoju Bibliotek z regionów o wysokim bezrobociu (woj. mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie) przygotowały się do rozszerzenia oferty o działania związane z rynkiem pracy, w oparciu o doświadczenia Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy (m.in. 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne), następnie bibliotekarze ukończyli 5-dniowe szkolenia komputerowe przygotowujące do korzystania ze sprzętu komputerowego i przekazywania tej wiedzy użytkownikom. Uczestniczyli w 10-dniowych warsztatach planowania rozwoju biblioteki prowadzonych przez CAL oraz przygotowali plany rozwoju biblioteki (z uwzględnieniem obszaru rynku pracy). Następnie ukończyli ok 5-tygodniowy kurs e-learningowy pt. „Biblioteczne okno na rynek pracy”, 4-dniowe warsztaty „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” oraz 2-dniowe warsztaty tworzenia projektów wspierające bibliotekarzy w aplikowaniu o grant w ramach projektu przygotowane przez FISE. Wszystkie biblioteki, przy wsparciu animatorów CAL, zainicjowały także partnerską współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, działającymi na lokalnym rynku pracy. Ponadto 36 bibliotek zrealizowało przedsięwzięcia mające na celu pomaganie poszukującym pracy lub zawodu albo myślącym o ich zmianie, w których wzięło udział ok. 1 400 uczestników (najczęściej kobiety chcące powrócić na rynek pracy oraz młodzież wybierająca dalszą ścieżkę edukacji po gimnazjum).

Dzięki udziałowi w projekcie bibliotekarze nabyli i rozwinęli dotychczasową wiedzę, a także umiejętności techniczne oraz poznali narzędzia potrzebne do skutecznego zapewnienia edukacji nieformalnej w obszarze rynku pracy. Jak pokazała ewaluacja, 80% bibliotek uczestniczących w projekcie pozyskało nowych użytkowników (łącznie ok. 600 osób) – wśród nich przede wszystkim bezrobotnych i młodzież w wieku powyżej 15 lat. Warto podkreślić, że w wyniku realizacji projektu w bibliotekach objętych wsparciem pojawiło się prawie 2 000 osób poszukujących tam informacji związanych z pracą.

W ramach projektu została pokryta także część kosztów rozwoju serwisu www.praca-enter.pl, zawierającego katalog ponad 130 zawodów, przewodnik po rynku pracy a także narzędzie autodiagnozy pt. „Twój potencjał” wspierające osoby wybierające lub zmieniające zawód w określeniu swoich umiejętności i podpowiadające im najbardziej adekwatne zawody. O narzędziu piszemy także tutaj.

Bibliotekarzy zainteresowanych rozwojem oferty dla mieszkańców dotyczących rynku pracy zachęcamy do zapoznania się w ww. serwisem, a także z następującymi materiałami przygotowanymi przez FISE w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

Inne materiały dotyczące projektu:

“RozPRACUJ to z biblioteką – raport ewaluacyjny”.  Raport przygotowały: Anna Baczko-Dombi, Monika Stec, Magdalena Stec i Agata Komendant-Brodowska

Prezentacje ze spotkania podsumowującego projekty grantowe w ramach “RozPRACUJ to z biblioteką” (Warszawa, dn. 16-17 czerwca 2014):

* Więcej na ten temat w raporcie Huberta Borowskiego „CIMS. Do czego służą biblioteki?” http://www.biblioteki.org/poradniki/Do_czego_sluza_biblioteki_raport_z_badania_wplywu_Programu_Rozwoju_Bibliotek_na_uzytkownikow_bibliotek.html. Badanie było realizowane w okresie 31 października – 6 grudnia 2014 roku.