Para-buch! Książka w ruch!

“Para-buch! Książka w ruch!” (edycja pilotażowa) to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Biblioteki publiczne uczestniczące w projekcie zachęcamy do zakładania “klubów czytelniczych”, w których przeszkoleni bibliotekarze i wolontariusze prowadzą z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie książek popularnonaukowych oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki).

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 76 245,00 EUR (dotacja Deutsche Telekom Stiftung)
Czas: luty 2019 – luty 2021
Zasięg: 100 bibliotek publicznych z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • Przygotowanie wykazu rekomendowanych książek do wykorzystania w klubach czytelniczych,
  • Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat pracy z młodszymi dziećmi i realizacji działań (gier, zabaw, prostych eksperymentów) wokół rekomendowanych książek popularnonaukowych,
  • Szkolenia dla bibliotekarzy i zainteresowanych wolontariuszy,
  • Spotkania dla dzieci w klubach czytelniczych w bibliotekach (czytanie książek, realizacja gier, zabaw i prostych eksperymentów naukowych),
  • Zebranie dobrych praktyk i przykładów działań, które warto upowszechniać,
  • Konkurs dla bibliotek.

DZIĘKI PROJEKTOWI:

  • Dzieci zyskają przydatne umiejętności, inspiracje i impuls do rozwoju zainteresowań w cenionych w dzisiejszym świecie dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).
  • Wolontariusze otrzymają możliwość zaangażowania się w ciekawe, potrzebne w środowisku działania, a także poszerzenia wiedzy na temat pracy z dziećmi.
  • Bibliotekarze poszerzą wiedzę i rozwiną umiejętności na temat dziedzin STEM, literatury popularnonaukowej dla dzieci oraz pracy z dziećmi.
  • Biblioteki rozszerzą zakres swojej działalności i zaprezentują się w środowisku jako instytucje nowoczesne, wdrażające nowatorskie formy pracy i wrażliwe na wyzwania współczesnego świata.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Koordynatorka projektu: Agnieszka Koszowska, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl
Strona projektu: “Para-buch! Książka w ruch!”
Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

DTS_Label_3C_n_DE   FRSI_logo_pelna_nazwa_PL_600dpi