My Digital Life

Realizujemy projekt „My Digital Life” aby pomóc osobom w różnym wieku rozwijać kompetencje cyfrowe.

Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliżamy narzędzia pracy zdalnej oraz umiejętności niezbędne do jej wykonywania.

Dostarczamy również praktyczną wiedzę niezbędną do uruchomienia własnego biznesu online.

Dla dzieci i młodzieży organizujemy warsztaty z kodowania.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability.

WIĘCEJ INFORMACJI

Strona WWW projektu