Książki bez granic

Celem projektu Książki bez granic (Books without Borders) jest wspieranie osób dorosłych, które doświadczają trudności w czytaniu książek spowodowane niepełnosprawnością, neuroróżnorodnością, podeszłym wiekiem lub sytuacją zdrowotną, a także osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku (w szczególności migrantów i migrantek). Opracowujemy książki dostosowanie w swojej formie i treści do możliwie szerokiego grona odbiorców (zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania) i przygotowujemy bibliotekarki i bibliotekarzy do pracy z nimi. Projekt realizujemy w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), Fundacja Powszechnego Czytania (Polska), Stadt Köln (Niemcy), Leser søker bok (Norwegia), Trøndelag fylkebibliotek (Norwegia), Українська бібліотечна асоціація (Ukraina) – partner stowarzyszony.

PODSTAWOWE DANE:

 • Budżet: 400 000 EUR
 • Finansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-ADU),
 • Czas: 36 miesięcy, grudzień 2022 – listopad 2025,
 • Zasięg: europejski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • opracowanie i publikacja 12 książek dostosowanych do potrzeb osób dorosłych doświadczających trudności w czytaniu oraz osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku (migrantów i migrantek),
 • mapowanie dobrych praktyk dotyczących uniwersalnego projektowania książek, docierania do osób doświadczających trudności w czytaniu orazi osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku a także pracy z takimi osobami,
 • szkolenia dla 12 edukatorów i edukatorek i 60 osób pracujących w bibliotekach w Polsce, Niemczech i w Norwegii na temat wykorzystania opracowanych książek w działaniach bibliotek oraz metod pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w czytaniu oraz osobami czytających w drugim, obcym dla siebie języku,
 • realizacja pilotażowych wydarzeń w bibliotekach testujących metody pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w czytaniu oraz osobami czytających w drugim, obcym dla siebie języku. .

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • powstanie 12 nowych książek dostępnych dla osób doświadczających trudności w czytaniu oraz osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku (przygotowanych zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, dostępnych dla różnorodnego grona odbiorców),
 • zostanie opracowany i udostępniony zestaw materiałów opisujących dobre praktyki, narzędzia i metody pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w czytaniu oraz osobami czytających w drugim, obcym dla siebie języku,
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, a także udoskonalą swój warsztat trenerski w zakresie wspierania osób dorosłych doświadczających trudności w czytaniu oraz osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku w dostępie do książek i literatury,
 • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobędą nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nową wiedzę i kompetencje.
  .

PROJEKT KOORDYNUJE:

MAŁGORZATA MAKOWSKA >