Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Głównym celem projektu Cyfrowi wędrowcy w Europie (Digital Travellers in Europe) jest wspieranie osób, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Nasze grupy docelowe obejmują szereg osób, w tym osoby starsze, migrantów oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy będą współpracować z bibliotekami publicznymi, które ze względu na prowadzoną działalność są idealnym miejscem dla użytkowników wykluczonych cyfrowo.

Po wybraniu zasobów edukacyjnych dostępnych bezpłatnie online, przeszkolimy 80 bibliotekarzy, aby oni następnie mogli przeszkolić w czterech krajach: Belgii, Finlandii, Holandii i Polsce, grupę 4000 osób wykluczonych cyfrowo.

Liderem projektu jest Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 – Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie BIbliotek) – Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) – Holandia.

PODSTAWOWE DANE:

 • Budżet: (FRSI): 67.314 EUR (dotacja EU: 53.852 EUR); budżet projektu: 564.380 EUR (dotacja EU: 451.502 EUR)
 • Finansowanie: Program Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Czas: 24 m-ce – grudzień 2019 – listopad 2021;
 • Zasięg: europejski.
 • Projekt koordynuje: Małgorzata Makowska

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • Mapowanie co najmniej 500 zasobów (materiałów i kursów online) w celu stworzenia europejskiej bazy danych zasobów dostępnych dla bibliotekarzy wspierających osoby wykluczone cyfrowo,
 • Szkolenie 80 bibliotekarzy w Belgii, Finlandii, Holandii i Polsce,
 • Szkolenia w bibliotekach dla 4000 osób wykluczonych cyfrowo,
 • Ewaluacja metodologii i procesu szkoleniowego w celu sformułowania 5 rekomendacji dotyczących roli bibliotekarzy w cyfrowej integracji lokalnej społeczności oraz wykorzystania standardu DigComp 2.1.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • dorośli mieszkańcy, użytkownicy bibliotek zwiększą swoje kompetencje cyfrowe za pomocą dostępnych zasobów online;
 • zostanie opracowana baza zasobów edukacyjnych dostępnych online;
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, a także udoskonalą swój warsztat trenerski w zakresie wspierania osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, w szczególności kompetencji cyfrowych;
 • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobędą nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nowe kompetencje.