Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur

Projekt miał na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarek i bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielkami i przedstawicielami mniejszości. Projekt realizowany był przez FRSI w partnerstwie z sześcioma bibliotekami norweskimi: Biblioteką Wielojęzyczną w Oslo, Biblioteką Okręgową w Buskerud, Biblioteką Okręgową w Hordaland, Biblioteką Okręgową w Oppland, Biblioteką Publiczną w Bergen oraz Biblioteką Publiczną w Trondheim.

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 1 281 295,65 zł (z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych; wkład własny zapewniły Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii)
Czas: maj 2013 – grudzień 2014

Zasięg: 4 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych (lub pełniących ich funkcje) oraz 36 bibliotek miejskich i gminnych z czterech województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • cykl szkoleń dla ok. 200 osób reprezentujących biblioteki, lokalne organizacje pozarządowe i mniejszości kulturowe (w tym m.in.: warsztat antydyskryminacyjny, szkolenia dotyczące analizy i diagnozy otoczenia pod kątem wielokulturowości, organizowania i promocji wielokulturowych działań oraz tworzenia planu działań wielokulturowych w bibliotece);
  • opracowanie trzyletnich planów działań wielokulturowych i ich wdrażanie przez biblioteki (w 68 miejscowościach zrealizowanych zostało ponad 300 działań wielokulturowych, w których łącznie wzięło udział ponad 25 tysięcy osób);
  • pięć małych projektów polsko-norweskich, w ramach których m.in. odbyły się dwie wizyty polskich bibliotekarek i bibliotekarzy w norweskich bibliotekach oraz pięć wizyt norweskich bibliotekarek i bibliotekarzy w polskich bibliotekach;
  • opracowanie modelu wielokulturowej biblioteki i wydanie publikacji „Wielokulturowa biblioteka”;
  • konferencje w Gdańsku, Olsztynie oraz Opolu (łącznie dla ok. 250 osób), prezentujące działania bibliotek realizowane w ramach projektu oraz promujące szerzej model wielokulturowej biblioteki.

warsztaty3 warsztaty1

Szkolenia w ramach projektu, fot. FRSI

Norwegia2 Norwegia

Wizyta studyjna w Norwegii, fot. FRSI

Opole_Współpraca Opole_praca przy stolikach

Konferencja podsumowująca, fot. Bartłomiej Wołkowicz (WBP w Opolu)

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

  • bibliotekarki i bibliotekarze dowiedzieli się jak – we współpracy z przedstawicielkami i przedstawicielami mniejszości – prowadzić wartościowe działania wielokulturowe;
  • przedstawicielki i przedstawiciele polskich i norweskich bibliotek mogli lepiej poznać nawzajem swoje instytucje, dowiedzieć się więcej o środowisku, w którym pracują ich partnerzy, a także zrealizować zaplanowane wspólnie działania;
  • powstała publikacja przedstawiająca model wielokulturowej biblioteki oraz wskazówki jak go – krok po kroku – wdrożyć;
  • zebrane zostały dobre praktyki wielokulturowych działań, prowadzonych przez biblioteki polskie i norweskie, które mogą być inspiracją dla innych instytucji, chcących rozpocząć pracę w tym obszarze.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Bogna Mrozowska

a
a
3_logotypy EOG, MKiDN i Programu

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.