Tydzień z Internetem 2015 - zapraszamy do organizowania spotkań!

Zapraszamy biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie komputerowe i inne instytucje i organizacje oferujące publiczny dostęp do komputerów i Internetu do organizowania spotkań w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem. 

Tegoroczna edycja kampanii odbędzie się w dniach 23-29 marca br. Jej myśl przewodnia to zdobywanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce.Scenariusze „Tygodnia z Internetem” odwołują się do popularnego motywu selfie, aby jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie kampanią.

Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Instytucje i organizacje, które wezmą udział w kampanii, będą mogły zorganizować spotkania przybliżające różnorodne możliwości Internetu i nowych technologii, szczególnie te, które pomagają w poruszaniu się po rynku pracy i planowaniu ścieżki zawodowej.

Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2015 nawiązuje do tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Główne obszary tematyczne tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii to:

Rozwój umiejętności cyfrowych (digital empowerment) – podnoszenie świadomości i budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy.
Włączenie cyfrowe (digital inclusion) – zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza osobom nie korzystającym dotychczas z Internetu i niepełnosprawnym.
Instytucje i organizacje, które wezmą udział w Tygodniu z Internetem 2015, będą mogły skorzystać ze scenariuszy spotkań, przygotowanych na potrzeby tegorocznej edycji kampanii. Każdy scenariusz zawiera dokładny opis, jak przeprowadzić spotkanie, materiały pomocnicze (prezentacje, quizy), wskazówki, jak promować wydarzenie. Czas trwania jednego spotkania to od półtorej do dwóch godzin. Spotkanie można też przeprowadzić według własnego pomysłu.

Dowiedz się więcej o tegorocznej edycji kampanii

Zarejestruj udział w kampanii!

SCENARIUSZE SPOTKAŃ

„Selfuj się kto może!” – scenariusz spotkania dla dorosłych i seniorów zachęcającego do pełnego wykorzystania możliwości smartfonów i tabletów.

„Zakoduj selfie” – scenariusz spotkania dla dzieci i młodzieży, zachęcający do nauki kodowania.

„Zawodowe selfie” – scenariusz spotkania dla młodzieży (w wieku 15-19 lat), zachęcające do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy oraz do kariery w sektorze nowych technologii.

Specjalny scenariusz „Selfie zawodowca”, adresowany do osób poszukujących pracy, przygotowała również Fundacja Aktywizacja.

Wszystkie scenariusze i materiały im towarzyszące są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0. Polska: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KAMPANII?

Aby wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2015, należy:

– Zapoznać się ze scenariuszami spotkań.
– Zgłosić chęć udziału w kampanii wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu www.biblioteki.org – stronie „Tydzień z Internetem 2015”.
– Między 23 a 29 marca przeprowadzić spotkanie według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu.

KONKURS

Kampanii towarzyszy konkurs dla uczestników spotkań zorganizowanych w ramach Tygodnia z Internetem 2015 – „Kreatywne selfowanie”, w którym do wygania będą atrakcyjne nagrody, a wśród nich smartfony i roboty ufundowane przez Microsoft, UPC i Orange. 

PARTNERZY KAMPANII

Akademia Przyszłości, Stowarzyszenie WIOSNA – działania informacyjne skierowane do uczestników Akademii Przyszłości, organizacja spotkań
Centrum Edukacji Obywatelskiej – działania informacyjne skierowane do szkół
Fundacja Aktywizacja – scenariusz dla e-centrów, konsultacje pozostałych scenariuszy, działania informacyjne skierowane do e-centrów
Microsoft – wsparcie organizacyjne, ufundowanie nagród w konkursie
Orange Polska i Fundacja Orange – ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne, konsultacje scenariuszy
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy – wsparcie organizacyjne
UPC Polska – konsultacje scenariuszy, działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne

Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

*** 

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Inicjatywę tę aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tydzień z Internetem organizowany jest w Polsce już po raz piąty. Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach kampanii:

Tydzień z Internetem 2011

Tydzień z Internetem 2012

Tydzień z Internetem 2013

Tydzień z Internetem 2014

Kontakt:

Mariusz Boguszewski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
tel. 722 002 135, e-mail: mariusz.boguszewski@frsi.org.pl