Trwa rekrutacja do projektu „Książki bez granic” – na zgłoszenia bibliotek czekamy do 18 marca

Serdecznie zapraszamy biblioteki publiczne i pedagogiczne (otwarte dla wszystkich mieszkańców, pracujące z osobami dorosłymi) do udziału w rekrutacji do projektu „Książki bez granic”. W tym projekcie tworzymy i upowszechniamy uniwersalnie projektowane książki i przygotowujemy bibliotekarki i bibliotekarzy do korzystania z nich w działaniach skierowanych do osób doświadczających trudności w czytaniu.

Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów, usług czy przestrzeni w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w największym możliwym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub wprowadzania specjalistycznych rozwiązań. Książki projektowane uniwersalnie tworzy się, aby – zarówno pod względem formy, jak i treści – odpowiadały potrzebom jak największej liczby potencjalnych czytelników i czytelniczek.

Celem projektu „Książki bez granic” jest wspieranie osób dorosłych, które doświadczają trudności w czytaniu książek spowodowane niepełnosprawnością, neuroróżnorodnością, podeszłym wiekiem lub sytuacją zdrowotną, a także osób czytających w drugim, obcym dla siebie języku (w szczególności migrantów i migrantek).

W ramach projektu:

 • Udostępnimy publikację – przewodnik dotyczący tworzenia książek uniwersalnych i wykorzystywania ich w bibliotece.
 • Opublikujemy i przekażemy bibliotekom do 10 tytułów książek (uniwersalnie zaprojektowanych).
 • Przeszkolimy bibliotekarzy/bibliotekarki z zakresu uniwersalnego projektowania książek i korzystania z nich w działaniach biblioteki z osobami dorosłymi.
 • Przekażemy wsparcie finansowe na organizację 2 warsztatów dla dorosłych (ok. 800 zł).
 • Zapewnimy pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego.

Czego oczekujemy?

 • Zadaniem bibliotek uczestniczących w projekcie będzie zorganizowanie dwóch warsztatów dla osób dorosłych doświadczających trudności w czytaniu, z wykorzystaniem „książek bez granic”, w terminie do 30.06.2025.
 • Poprosimy biblioteki o zaproponowanie listy (do 5 tytułów) książek, które już zostały opublikowane w Polsce i zostały przygotowane zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.
 • Na etapie rekrutacji, w formularzu zgloszeniowym należy podać dane dwóch osób, które biblioteka deleguje do udziału w projekcie.
 • Zobowiązaniem biblioteki uczestniczącej w projekcie będzie zapewnienie udziału oddelegowanych osób w spotkaniach roboczych online, szkoleniach stacjonarnych oraz online (warsztaty i webinaria), w tym w 2-dniowym wyjeździe studyjnym na spotkanie partnerów projektu oraz w  badaniach ewaluacyjnych (w formie ankiety internetowej lub wywiadu/rozmowy).
 • Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Warszawie, 16-17.04.2024. Spotkania partnerów są zaplanowane w marcu i maju 2025. Odbędą się w wybranych miastach – siedzibach partnerów projektu.

Przy ocenie zgłoszeń będziemy brać pod uwagę:

 • doświadczenie biblioteki w działaniach z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w korzystaniu z książek, np. z osobami z demencją, dysleksją, w spektrum autyzmu, osobami, dla których język polski nie jest pierwszym językiem,
 • doświadczenie osób oddelegowanych przez bibliotekę w prowadzeniu działań edukacyjnych dla osób dorosłych,
 • wcześniejszą współpracę biblioteki z FRSI w ramach projektów edukacyjnych, skierowanych do osób dorosłych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym przez osoby oddelegowane (będzie dodatkowym atutem).

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 2024 r., do godz.23:59 za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://forms.office.com/e/d0mSs8nyEf

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru.

Kontakt:

Pytania w sprawie projektu p;rosimy kierować do Agnieszki Koszowskiej (agnieszka.koszowska@frsi.org.pl) lub Katarzyny Morawskiej (katarzyna.morawska@frsi.org.pl).


Projekt realizujemy ramach programu Erasmus+ w partnerstwie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Polska, lider), Fundacja Powszechnego Czytania (Polska), Stadt Köln (Niemcy), Leser søker bok (Norwegia), Trøndelag fylkebibliotek (Norwegia), Українська бібліотечна асоціація (Ukraina) – partner stowarzyszony.