Trwa nabór do Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0!

Po raz dziesiąty rozpoczął się proces naboru do konkursu o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0, w ramach której organizacje społeczne wykorzystujące w swoich działaniach nowe technologie w obszarze innowacji społecznych mogą ubiegać się o 40 000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 1 kwietnia br.

 

Misją Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 jest docenienie organizacji, które umiejętnie i efektywnie wykorzystują możliwości nowych technologii w swoich codziennych działaniach. Skuteczne organizacje pozarządowe charakteryzują się nie tylko właściwą odpowiedzią na problemy społeczne, ale i odpowiednim doborem narzędzi, z których korzystają, aby docierać ze swoją pomocą do możliwie szerokiego spektrum odbiorców (Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

W ramach Nagrody Laureatowi zostanie przyznana kwota w wysokości 40 000 zł oraz wsparcie w promocji jego działań w kanałach komunikacji programu Sektor 3.0.

Warunki formalne

Nagroda przyznawana jest organizacjom, które w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z obszaru ICT do realizowania celów użytecznych społecznie. Kryteria, którymi będzie kierowała się Kapituła oceniająca wnioski, to:

 • skala oraz efekty podejmowanych działań z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
 • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w działaniach organizacji pozarządowych;
 • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych, jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze nowych technologii;
 • innowacyjne i praktyczne wykorzystanie narzędzi internetowych, aplikacji, dedykowanych programów i systemów komputerowych.

ZGŁOŚ SWOJĄ ORGANIZACJĘ!

Swoje zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza do 1 kwietnia br. Ogłoszenie laureata nagrody będzie miało miejsce 18 maja podczas Festiwalu Sektor 3.0 online.

Kapituła Nagrody

Kapituła wybierze organizacje, które ich zdaniem najlepiej wykorzystują technologie i zaprezentuje je, jako pozytywny przykład na polskim rynku organizacji społecznych. Spośród kandydatur drogą głosowania Kapituły wyłoniony zostanie laureat bądź laureaci, którzy do podziału otrzymają dofinansowanie na działania statutowe.

W skład tegorocznego zespołu jurorów wchodzić będą: Urszula Krasnodębska-Maciuła (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Michał Jaworski (Microsoft), Konrad Ciesiołkiewicz (Fundacja Orange), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), a przewodniczyć jej będzie reprezentujący Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Radosław Jasiński.

Laureaci minionych edycji Nagrody

Przez prawie dekadę istnienia instytucji Nagrody nagrodzono wybitne organizacje, które do dziś z sukcesami realizują swoją misję i aktywnie wspierają swoje społeczności, będąc jednocześnie otwartymi na coraz większe możliwości nowych technologii w ich działaniach. Nagrodzonymi w poprzednich latach byli:

 • 2013 Fundacja Widzialni
 • 2014 Fundacja Itaka
 • 2015 Fundacja Katarynka – adapter.pl
 • 2016 Fundacja TUS – niepelnosprawnik.pl
 • 2017 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • 2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna – telewizjarzeczjasna.pl
 • 2019 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • 2020 Fundacja Virtual Dream
 • 2021 Stowarzyszenie Demagog

Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu, Stowarzyszenie Demagog, został wyróżniony za praktyczne wykorzystanie ICT w działalności fact-checkingowej oraz za szeroką działalność edukacyjną i dzielenie się know-how z różnymi grupami odbiorców.

Dodatkowe pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: kontakt@sektor3-0.pl. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Sektor 3.0.

Więcej informacji