YourKITE – Inicjatywa na rzecz poszerzenia wiedzy i umiejętności młodych ludzi na temat IT i przedsiębiorczości oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie

Projekt „YourKITE – Inicjatywa na rzecz poszerzenia wiedzy i umiejętności młodych ludzi na temat IT i przedsiębiorczości oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie” jest realizowany od września 2015 r. w ramach programu „Erasmus+” (Partnerstwa Strategiczne na rzecz Młodzieży) przez partnerstwo w składzie:

W ramach projektu powstanie podręcznik i platforma on-line dla studentów-wolontariuszy, którzy będą chcieli się dzielić wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości i rynku pracy z młodzieżą, a także scenariusze warsztatów z młodymi ludźmi. Rolą FRSI jest przybliżenie studentom metodyki edukacji dorosłych i młodzieży w obszarze rynku pracy.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 139 138 EUR (część dotacji po stronie FRSI wynosi 22.719 EUR)
Czas: wrzesień 2015 – lipiec 2017
Zasięg: 3  kraje – Norwegia, Polska, Rumunia

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • Spotkania szkoleniowe pracowników i współpracowników partnerskich organizacji. Tematy: komunikacja wizualna (Oslo, październik 2015), wolontariat, umiejętności trenerskie i rynek pracy (Warszawa, listopad/grudzień 2015) oraz przedsiębiorczość (Kluż-Napoka, styczeń 2016),
  • Przygotowanie podręcznika zawierającego scenariusze mogące być wykorzystane przez studentów-wolontariuszy podczas ich spotkań z młodzieżą. Podręcznik będzie dotyczył umiejętności trenerskich, zasad prowadzenia spotkań, komunikacji i relacji z mediami, przedsiębiorczości i rynku pracy. Podręcznik będzie przygotowany w języku angielskim, polskim, norweskim i rumuńskim / POBIERZ >
  • Szkolenie 18 studentów-wolontariuszy (wrzesień 2016, Rumunia),
  • Przygotowanie wersji on-line ww. szkolenia – w czterech wersjach językowych (dla osób, które byłyby zainteresowane prowadzeniem warsztatów z młodzieżą, ale nie mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym),
  • Warsztaty dla młodzieży przygotowane i poprowadzone przez uczestników szkolenia stacjonarnego (ok 27 warsztatów)
  • Wydarzenia (seminaria) upowszechniające – po jednym w każdym kraju

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

Mariusz Boguszewski

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS