Wspieranie e-Aktywności Obywatelskiej w Unii Europejskiej

Projekt E-UROPA – „Wspieranie e-Aktywności Obywatelskiej w Unii Europejskiej” miał na celu przybliżenie mieszkańcom Europy narzędzi on-line, które mogą ułatwić im uczestnictwo w tworzeniu polityk Unii Europejskiej a także korzystanie z praw i wolności na terenie Unii. Są nimi np. petycja do Parlamentu Europejskiego, zabieranie głosu w sprawach unijnych dzięki portalowi „Twój Głos w Europie”, Europejski Portal Młodzieżowy czy też możliwość złożenia skargi za pomocą SOLVIT. W ramach projektu w ponad 20 miastach zostały zorganizowane warsztaty, seminaria i konferencje pod hasłem Europejskiego Dnia e-Partycypacji (maj 2015), w których uczestniczyło blisko 1270 osób, przeprowadzony konkurs „Moja przygoda z e-aktywnością obywatelską” a także zorganizowana konferencja podsumowująca.

Projekt był koordynowany przez Telecentre Europe, międzynarodowe stowarzyszenie, do którego należy FRSI, a w jego realizacji uczestniczyło 11 partnerów: FRSI i Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Polska), Fondazione Mondo Digitale (Włochy), I.A.N. International Aid Network (Serbia), Telecentre-Danmark (Dania), Fundatia EOS Educating for an Open Society (Rumunia), Asociacija Langas I Ateiti (Litwa), Albanian Institute of Science (Albania), Associacio Per A Joves Teb (Hiszpania), LIKTA (Łotwa), Stiftung Digitale Chancen (Niemcy) i Smart Work Association (Estonia).

 

GARŚĆ DANYCH:

 

Budżet: 150 000 EUR (w tym 8 300 EUR dla FRSI)
Czas: 1 stycznia -31 grudnia 2015 roku
Zasięg: 12 krajów – Albania, Belgia, Dania, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia oraz Włochy

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 

  • Europejski Dzień e-Partycypacji (maj) – w zorganizowanych podczas niego warsztatach, seminariach i konferencjach wzięło udział blisko 1270 osób. FRSI do współpracy przy wydarzeniu zaprosiła biblioteki gminne i szkoły, które mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanego przez Fundację Civis Polonus na tę okazję scenariusza warsztatu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty według scenariusza przeprowadziło 6 bibliotek (w Barcinie, Blachowni, Choszcznie, Głodowie, Kudowie-Zdrój i Pałecznicy) i 2 szkoły (w Kole i Żninie) – łącznie wzięło w nich udział 168 osoby.
  • Konkurs „Moja przygoda z e-aktywnością obywatelską” (maj – sierpień), mający na celu zebranie historii osób, które użyły narzędzia on-line do wpłynięcia na politykę na szczeblu europejskim, krajowym lub lokalnym i/ lub do zmiany w życiu swoim lub swojej społeczności. Na konkurs wpłynęły 74 zgłoszenia (w tym 5 z Polski) i wybrano 11 relacji finałowych, opisanych w broszurze, z którą można się zapoznać tutaj. Polska relacja została nadesłana przez uczennice z Blachowni.
  • Warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (25 września, Belgrad) – uczestniczyło w nim 80 osób, w tym 3 z Polski. Jego celem była dyskusja na temat roli telecentrów (publicznych punktów dostępu do internetu) i wagi edukacji cyfrowej w umożliwianiu obywatelom kontaktowania się z instytucjami publicznymi on-line, korzystaniu z e-usług rządowych i wpływania na decydentów.
  • Konferencja podsumowująca (8 grudnia, Bruksela) – w jej ramach odbyły się 2 panele: nt. roli nowych technologii w rozwijaniu aktywnego obywatelstwa oraz nt. relacji między kompetencjami cyfrowymi a dostępem i korzystaniem z e-usług. Konferencja została zorganizowana w Parlamencie Europejskim i uczestniczyło w niej blisko 60 osób z 18 krajów.
  • Szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych (9 grudnia, Bruksela), którego celem była m.in. wymiana doświadczeń dotyczących partycypacji obywatelskiej w erze cyfrowej. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób.

WIĘCEJ:

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

Elżbieta Dydak

 

Projekt był finansowany ze środków Programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej.

eu_flag_europe_for_citizens_pl