Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy to kompleksowa oferta możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2024.

PODSTAWOWE DANE

  • Budżet projektu: 299.986,00 Euro, finansowane z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
  • Czas realizacji: 01.02.2021-31.01.2024
  • Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Projekt jest skierowany przede wszystkim do mniejszych lokalnych organizacji i do młodych, mniej doświadczonych działaczek i działaczy. Ma on następujące cele:

  • wspieranie młodych organizacji, a tym samym umożliwienie ciągłości funkcjonowania organizacji,
  • rozwijanie profesjonalizmu osób działających w organizacjach,
  • wzmacnianie relacji międzysektorowych (z różnymi interesariuszami),
  • popularyzowanie obecności, działań i wpływu organizacji na mniejsze społeczności.

Projekt stanowi kompleksową ofertę różnych możliwości edukacyjnych i sieciujących skierowanych na podniesienie konkurencyjności polskich organizacji: połączenie szkoleń online i offline z możliwością współtworzenia swojego doświadczenia edukacyjnego, liczne wydarzenia – przestrzeń dla spotkań i wymiany konkretnej wiedzy organizacji (mniej i bardziej doświadczonych) i ich lokalnych partnerów, możliwość indywidualnej pracy z mentorem, opracowania strategii organizacji i budowania własnej rozpoznawalności.

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY PARTNERAMI:

  • Fundacja Edukacja dla Demokracji – tworzenie sieci współpracy i planowanie strategii
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – szkolenia i budowanie wizerunku

PROJEKT KOORDYNUJE:

Adriana Skutyńska  >