Strefy Innowacji

Strefa Innowacji to miejsce spotkań, rozmów, wymiany pomysłów, poszukiwania nowych rozwiązań problemów lokalnych społeczności. Miejsce, w którym mieszkańcy mają dostęp do nieformalnej edukacji zwiększającej ich kompetencje do wprowadzania zmian społecznych. Istotą funkcjonowania Stref jest inspirowanie i tworzenie warunków do wdrażania pomysłów mieszkańców i upowszechnianie innowacji społecznych wykorzystujących narzędzia ICT. Innowacje są tu rozumiane jako nowe sposoby rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Biblioteki, w których działają Strefy, są już nie tylko centrum życia kulturalnego, ale przestrzenią, gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości i jej mieszkańców, i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi. Bibliotekarze animują aktywność ludzi, organizują szkolenia, pomagają dzielić się wiedzą tworząc w ten sposób lokalny klimat sprzyjający innowacyjności.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: ponad 2.000.000 zł (środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Czas: 2013-2016
Zasięg: 25 miast w całej Polsce (różnej wielkości – od 7.000 do 120.000 mieszkańców)

Spotkanie sieciujące uczestników projektu Strefy Innowacji, 26-27 listopada 2015 r.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA. 

 • szkolenia – łącznie 492 godzin szkoleniowych dla 25 zespołów (75 osób), w tym warsztaty z komunikacji, diagnozy społecznej, zarządzania zmianą, planowania
 • coaching zapewniający indywidualne podejście do uczestników w wyznaczaniu celów, określaniu zasobów, planowaniu działań
 • sieciowanie i wymiana doświadczeń także z placówkami spoza projektu
 • granty: łącznie 275.000 PLN na przeprowadzenie lokalnych diagnoz i działań w 25 miastach w oparciu o stworzony wcześniej plan rozwoju
 • 3 konferencje dla łącznie 290 osób

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI MIESZKAŃCY:

 • zyskują przestrzeń do działania, w której będą generować i realizować nowe pomysły;
 • mogą korzystać z różnych narzędzi technologicznych, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów ważnych dla rozwoju ich społeczności;
 • mają dostęp do pomysłów realizowanych w innych miejscach w Polsce, a także w innych krajach;czują się bardziej związani ze swoją miejscowością – postrzeganą zarówno przez nich, jak i otoczenie, jako inspirujące miejsce, w którym rodzą się nowe, ciekawe pomysły;
 • są członkami społeczności, która szybciej się rozwija – ponieważ współpraca i wzajemne zaufanie powodują wzrost kapitału społecznego.
Strefy Innowacji to również wsparcie dla władz samorządowych i nowoczesny wizerunek gminy – wsłuchującej się w potrzeby mieszkańców i otwartej na ich innowacyjne pomysły.  Lokalni decydenci dowiedzą się dzięki nim, co jest ważne dla mieszkańców i nie będą musieli rozwiązywać wszystkich problemów samodzielnie – będą mogli polegać na wypracowanych w Strefach rozwiązaniach.

 

“Udział w Strefach Innowacji bez wątpienia wpłynął na zespół, pozwolił umocnić istniejące relacje w strefowym zespole, a także wpłynąć na relacje w całej instytucji. Strefa Innowacji okazała się również strefą autorefleksji i pozwoliła wyjaśnić i wyprostować wiele spraw w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wydaje się, że nasze działania mają też duży potencjał do wprowadzania zmiany w lokalnej społeczności. Strefa Innowacji może stać się zalążkiem zmiany dalece wykraczającym poza jej programowy, technologiczny obszar działania, tego rodzaju efekt oddziaływania będzie można dostrzec jednak w dłuższej perspektywie.
 
Nie bójcie się prostoty i pozornie banalnych odpowiedzi. Zarówno cały proces diagnozy jak i późniejsza realizacja nauczyły nas, że czasem rozwiązanie dużego problemu polega na modyfikacji bardzo małej rzeczy. Odbiorcy nie zawsze oczekują od nas dużych, spektakularnych wydarzeń, lecz otwarcia się na ich potrzeby i umożliwienia realizacji ich marzeń i pasji.

 

Bardzo dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w Waszym eksperymencie i wspólnie zadawać pytania zarówno te proste, techniczne, jak i te niemalże fundamentalne. Dziękujemy za zaufanie i wspaniałą wspólną podróż ! (Wierzymy, że to nie koniec)
uczestnicy projektu Strefa Innowacji z Suchej Beskidzkiej

WIĘCEJ:

 • Jak zachęcić mieszkańców do wymyślania innowacyjnych rozwiązań ważnych dla nich problemów? – diagnozy przeprowadzane przez wszystkie Strefy i organizowanie Kreatywnych Kawiarenek, spotkania z samorządowcami organizowane przez Strefy.
 • Jak pomóc w realizacji marzeń młodych z małych miast o karierze w Dolinie Krzemowej – Strefa w Krotoszynie, Cieszynie, Piotrkowie Trybunalskim, Piekarach Śląskich i Suchej Beskidzkiej,
 • Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do oferty instytucji i organizacji lokalnych i pełnej wiedzy o życiu regionu? – Kalendarz miejski, Jarocin , Oświęcimska Informacja lokalna i radio OIL – Oświęcim (http://oiloswiecim.pl/).
 • Jak zintegrować lokalne organizacje pozarządowe i stworzyć im miejsce spotkań? Strefa w Nowym Tomyślu.
 • Jak zintegrować mieszkańców jednego z miejskich osiedli? – Strefa Grodzisk Mazowiecki,
 • Czy biblioteka może animować lokalną kulturę? Strefa Sopot i Słupsk.

 

PROJEKT KOORDYNUJE:

Joanna Wcisło