Rozmowy przy wspólnym stole

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w bibliotekach modelu dobrej rozmowy.

Chcemy, żeby „Rozmowy przy wspólnym stole” stały się szansą na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach, mieszkających w jednej miejscowości.

.

GARŚĆ DANYCH:

  • Budżet: 87 102 zł (1. edycja), 66 040 zł (2. edycja), 6 000 zł (cykl webinariów)
  • Czas: kwiecień 2018 – grudzień 2022
  • Zasięg: około 40 bibliotek z całej Polski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

Bogna Mrozowska

***
1. edycja projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” była inicjatywą wspieraną przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

2. edycja projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” realizowana była w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Webinaria z cyklu „Rozmowy przy wspólnym stole” realizowane są w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.