Partnerstwo na rzecz edukacji finansowej / PREF

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej to nieformalna grupa organizacji i instytucji (pozarządowych), które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. PREF w obecnej formie działa od września 2015 r. – wcześniej było aktywne w latach 2005-2009 w ramach działającego do dziś portalu www.edufin.pl. PREF zrzesza obecnie 15 organizacji i instytucji aktywnych w dziedzinie edukacji finansowej. Do Partnerstwa PREF dołączają kolejne organizacje, z którymi wspólnie pracujemy. Więcej o działaniach PREF w roku 2016.

Misją PREF jest stworzenie platformy współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb. Priorytety PREF na rok 2017 to:

  • zwiększenie liczby członków Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej,
  • nawiązanie i utrzymanie partnerstw z instytucjami publicznymi,
  • stworzenie portalu edukacji finansowej dla organizacji pozarządowych oraz edukatorów, poświęconego wymianie wiedzy i dobrych praktyk w edukacji finansowej,
  • stworzenie mapy narzędzi edukacji finansowej na portalu edukacji finansowej,
  • podjęcie współpracy z edukatorami i trenerami edukacji finansowej.

W roku 2017 działania PREF są współfinansowane ze środków z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Mazovia).

Wspólnie zaplanowane działania, na które uzyskaliśmy dofinansowanie realizują: Fundacja Microfinance Centre (lider), Fundacja Innowacja i WiedzaFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Warszawski Instytut Bankowości.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 96.360 PLN (ze środków FIO) oraz 27.000 PLN (ze środków Mazovia)
Czas: 4 kwietnia – 31 grudnia 2017
Zasięg: Do projektu zapraszamy organizacje i instytucje z terenu z całej Polski. W części działań uczestniczyć będą partnerzy z Mazowsza.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

  • edukatorzy i instytucje zainteresowane prowadzeniem edukacji finansowej zyskają materiały edukacyjne (dobre praktyki, programy, scenariusze zajęć, katalog kompetencji finansowych itd.) zgromadzone w portalu edukacja-finansowa.org,
  • organizacje pozarządowe i instytucje zainteresowane edukacją finansową skorzystają z platformy współpracy PREF rozwijając działalność na rzecz podniesienia jakości edukacji finansowej w Polsce,
  • mieszkańcy Polski poszerzą swą wiedzę nt. edukacji finansowej i jej znaczenia w codziennym życiu obywateli.

PROJEKT W FRSI KOORDYNUJE:

Katarzyna Morawska

logotypclaim_czerwony_pl_         2015_logo_FIO_v1

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.