O finansach... w bibliotece

Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Do tej pory w kursach w 470 bibliotekach wzięło udział ponad 10.500 osób. Bibliotekarze prowadzą spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy i scenariusze zajęć z wykorzystaniem zasobów internetowych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Partnerami regionalnymi obecnej edycji projektu jest 10 wojewódzkich bibliotek publicznych z Wrocławia, Lublina, Zielonej Góry, Łodzi, Krakowa, Rzeszowa, Białegostoku, Kielc, Olsztyna i Szczecina.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet (5. edycja): 497.260 PLN, w tym 484.760 PLN stanowi dotacja Narodowego Banku Polskiego (pozostała część to wkład własny FRSI i bibliotek)
Czas: 2012 – 2018 (zrealizowanych pięć edycji projektu)
Zasięg: ogólnopolski, edycje 1-4: 370 bibliotek, edycja 5: 100 bibliotek 100 bibliotek z terenów wiejskich i miast do 100 tyś. mieszkańców.

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • szkolenia dla bibliotekarzy (kurs e-learningowy, seria webinariów, szkolenia stacjonarne, konsultacje online i na miejscu),
  • spotkania edukacyjne „O finansach… w bibliotece” dla łącznie ponad 10.500 osób dorosłych na poziomie podstawowym i zaawansowanym (15 godzin kursu)
  • konkurs dobrych praktyk edukacji finansowej w bibliotekach dla uczestników spotkań i bibliotek pod hasłem: co zmieniła w moim życiu nowa wiedza i umiejętności w zakresie domowych finansów?
  • eksperckie seminarium w Warszawie nt. edukacji finansowej w bibliotekach

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

  • mieszkańcy zyskują praktyczną wiedzę o domowych finansach, co pozwala im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwia zarządzanie domowym budżetem,
  • gminy przyczynią się do podwyższenia poziomu edukacji finansowej wśród mieszkańców,
  • bibliotekarze posiądą nowe umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z mieszkańcami,
  • biblioteki rozszerzą swoje usługi udostępniając możliwość edukacji finansowej dla mieszkańców, pozyskają też dzięki temu nowych użytkowników

„Będąc uczestnikiem kursu komputerowego „Nie bój się mychy” usłyszeliśmy ofertę uczestnictwa w kursie ”O finansach w bibliotece”. Prowadząca Ania wprowadzała nas w tajniki finansów z dużą cierpliwością i spokojem, chociaż niektóre tematy wymagały czasami kilkukrotnych powtórzeń. Ania potrafiła zachęcić nas do korzystania z Internetu i oswoiła go na tyle, że wiem już jak zaplanować budżet domowy, jak uniknąć „wpadki” przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Kurs był dla mnie bodźcem do działania, zachęcił i dodał odwagi, aby wreszcie korzystać z bankowości internetowej. Zaczęłam również robić zakupy przez Internet korzystając z porównywarki cen czy szukając opinii o produkcie. Do zobaczenia na Skypie lub Facebooku.”

wypowiedź Pani Haliny z  Chrzanowa

„Zdecydowałam się na uczestnictwo w tym kursie kierowana chęcią spotkania się z ludźmi w moim wieku. Spędzając czas w miłej atmosferze nieświadomie nabyłam nowe umiejętności. Przekonałam się o tym podczas wyjazdu na wakacje, kiedy przypomniałam sobie nagle o rachunku do zapłacenia. Pani w recepcji hotelu pozwoliła mi skorzystać z komputera. Po raz pierwszy, samodzielnie wykonałam płatności za pośrednictwem elektronicznego konta. Zobaczyłam dumę w oczach córki, kiedy opowiedziałam jej o tym po powrocie!”

wypowiedź Pani Józefy z Włodawy

 

INSPIRACJE

(doświadczenia bibliotek – laureatów konkursu dobrych praktyk w 4. edycji projektu)

I miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, woj. małopolskie
Inspiracja pt.: „Głęboko osadzeni w projekcie „O finansach w bibliotece”
Film: https://www.youtube.com/watch?v=U3OPyBym01A
II miejsce – Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, woj. małopolskie
Inspiracja pt.: „Seniorzy jak Orły…, czyli świat finansów w Chełmku”
Film: https://www.youtube.com/watch?v=M4scJR1CePI
III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, woj. warmińsko-mazurskie
Inspiracja pt.: „Pewne jak w banku”

WIĘCEJ:

ofinansachwbibliotece.wordpress.com/

 

PROJEKT KOORDYNUJĄ:

Katarzyna Morawska i Martyna Woropińska