MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole

8

logo_UE-1

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole uczniów i uczennic z 6 szkół podstawowych i 4 gimnazjów Wołomina i Zelonki. Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania u młodych ludzi zainteresowań nauką programowania oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii mobilnych. Projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X “Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”. Partnerami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego są: Gmina Wołomin oraz Miasto Zielonka.

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 813 938,75 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 651 498,75 PLN)
Czas: 1.12.2016 – 31.07.2018
Zasięg: województwo mazowieckie – Gmina Wołomin, Miasto Zielonka

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • Stworzenie bazy scenariuszy zajęć dotyczących nauki programowania z pomocą robotów edukacyjnych oraz wykorzystania tabletów podczas lekcji (baza będzie obejmować już istniejące scenariusze oraz 60 scenariuszy przygotowanych na potrzeby projektu).
  • Przeprowadzenie szkoleń dla 129 nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów Wołomina i Zielonki z zakresu nauki programowania z pomocą robotów edukacyjnych oraz wykorzystywania podczas lekcji tabletów i układów programowalnych typu Arduino.
  • Wyposażenie 10 szkół z Wołomina i Zielonki w roboty wspomagajace naukę programowania oraz tablety.
  • Przeprowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych dla 2129 uczniów i uczennic z Wołomina i Zielonki dotyczących nauki programowania z pomocą robotów edukacyjnych oraz wykorzystujących tablety i aplikacje mobilne.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

  • Młodzież z Wołomina i Zielonki będzie mogła nabyć i rozwinąć kompetencje potrzebne na rynku pracy, takie jak umiejętność programowania i konstruowania własnych urządzeń, kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w zespole.
  • Powstaną ogólnodostępne zasoby edukacyjne dotyczące nauki programowania i wykorzystywania podczas lekcji tabletów, robotów oraz układów programowalnych typu Arduino.
  • Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Wołomina i Zielonki zdobędą nową wiedzę i umiejętności w zakresie uczenia programowania z pomocą robotów edukacyjnych oraz wykorzystywania podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych tabletów, aplikacji mobilnych i układów programowalnych typu Arduino.

KONTAKT:

Agnieszka Koszowska   >

 

WersjaRPOWM_poziomy kolor