Misja: programowanie

FE_poziom_pl

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z okolic Ostrołęki i Płocka do samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania w ramach nauczania zintegrowanego oraz popularyzacja wczesnej nauki kodowania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Projekt: „Misja: programowanie” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider projektu) i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Oddziały w Ostrołęce i Płocku we współpracy z wybranymi gminami wiejskimi i wiejsko-miejskimi z podregionów ostrołęckiego i płockiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

PODSTAWOWE DANE:

 

„Misja: programowanie – podregion ostrołęcki”

Budżet projektu: 1 589 228,25 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 509 766,83 zł.

Czas realizacji: 1.09.2019 – 30.06.2021

Zasięg: Gminy Andrzejewo, Goworowo, Kadzidło, Krzynowłoga Mała, Lelis, Młynarze, Myszyniec, Rzekuń, Sypniewo, Szelków, Szulborze Wielkie, Wyszków, Zabrodzie

„Misja: programowanie – podregion płocki”

Budżet projektu: 1 075 923,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 022 126,65 zł.

Czas realizacji: 1.09.2019 – 30.06.2021

Zasięg: Gminy Bulkowo, Gąbin, Gostynin, Gozdowo, Radzanowo, Sanniki, Słubice, Szczutowo, Zawidz

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

  • Zorganizujemy szkolenia z nauki programowania dla blisko 260 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Na szkoleniach nauczyciele poznają zabawy wprowadzające najmłodszych w świat kodowania, dowiedzą się jak przygotować dzieci do twórczego korzystania z gier i aplikacji dostępnych w Internecie, naucza się jak programować w języku Scratch oraz sterować robotami edukacyjnymi.
  • Przeszkolonym nauczycielom zapewnimy wsparcie trenera w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z uczniami. Dostarczymy m.in. podręcznik jak uczyć programowania w klasach I-III i gotowe scenariusze lekcji. Uruchomimy platformę internetową, na której będzie działać forum wymiany dobrych praktyk i gdzie będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu. Zaprosimy uczestników projektu na webinaria, dzięki którym będą mogli rozwijać swoją wiedzę w dziedzinie nauki programowania.
  • Do szkół uczestniczących w projekcie dostarczymy książki, tablety, roboty i gry edukacyjne wspierające naukę programowania.
  • Do projektu zaprosimy też ok 50 pracowników bibliotek publicznych, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Tak, aby oferta zajęć z programowania pojawiła się w gminach objętych projektem również w ramach edukacji pozaformalnej.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie >

PROJEKT KOORDYNUJE:

ELŻBIETA JANKOWSKA > email: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, tel. 722 003 352

 

FRSI_logo_pelna_nazwa_PL_przezroczyste

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy. Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki, a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”, „Lekcja Enter”.

 

logo2_bez_tła

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest akredytowaną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W jego skład wchodzi zespół profesjonalistów zatrudnionych w sześciu wydziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Placówka buduje efektywny i nowoczesny regionalny system doskonalenia nauczycieli. Dysponuje profesjonalną kadrą merytoryczną i administracyjną. MSCDN co roku organizuje około 1 600 różnorodnych form doskonalenia dla kadry oświatowej. Z oferty Centrum korzysta ponad 40 tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół. Procesowym wspomaganiem obejmuje kilkaset placówek edukacyjnych na Mazowszu. Dotychczas, w kluczowych projektach realizowanych przez Centrum, wzięło udział 20 tysięcy uczestników.