Misja: Programowanie

EMOCNI_baner_www_frsi

Celem projektu jest przygotowanie blisko 120 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z kodowania, które właśnie zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Chcemy, by dowiedzieli się, jak prowadzić takie zajęcia naprawdę ciekawie. Pokażemy więc, jak uczyć kodowania w języku Scratch, wyposażymy ich także w tablety i roboty. I to właśnie programowanie robotów – tak, by wykonywały polecenia, poruszały się w określonym kierunku czy omijały przeszkody – będzie zadaniem uczniów. W szkołach uczestniczących w projekcie czeka więc na nich nie tylko zdobywanie nowych kompetencji, które na pewno zaprocentują w przyszłości, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy!

Projekt „Misja: programowanie – podregion ciechanowski” prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

PODSTAWOWE DANE:

Budżet: 1 062 830 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 887 209,24 PLN)

Czas: 01.11.2017-30.06.2019 (20 miesięcy)

Zasięg: 12 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu ciechanowskiego

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

  • Blisko 120 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zaprosimy na szkolenia z nauki programowania. Dzięki nim poznają zabawy wprowadzające najmłodszych w świat kodowania, dowiedzą się jak programować w języku Scratch oraz jak wykorzystywać do tego roboty edukacyjne.
  • Zapewnimy także wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z uczniami. Dostarczymy m.in. podręcznik do nauki programowania i scenariusze lekcji, a na Platformie Profesjonalnego Nauczyciela udostępnimy forum, na którym będzie można wymieniać się informacjami i doświadczeniami. Uruchomimy także platformę internetową, gdzie będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu.
  • Do szkół uczestniczących w projekcie dostarczymy laptopy, tablety i roboty edukacyjne wspierające naukę programowania.
  • Szkolenie z nauki programowania zorganizujemy także dla blisko 50 pracowników bibliotek publicznych, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Po to, by wiedzieli, jak przygotować ofertę zajęć z programowania w swoich placówkach – i tym samym by dzieci mogły odkrywać tajniki programowania także po szkole!

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY I SZKOŁY

  • Zaoferują bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia z nauki programowania dla blisko 1800 uczniów klas I-III.
  • Zyskają grono przeszkolonych trenerów, którzy będą mogli realizować zajęcia z programowania dla dzieci także po zakończeniu projektu.
  • Będą mieć pewność, że działania z zakresu programowania dla dzieci będą prowadzone przez różne instytucje w gminie.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Pobierz ulotkę informacyjną dla nauczycieli > 

PROJEKT KOORDYNUJE:

ELŻBIETA JANKOWSKA >