Matematyka na zielono

Cele projektu to: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w ramach pozaszkolnej edukacji nieformalnej i szkolnych zajęć pozalekcyjnych, popularyzowanie nowoczesnych form edukacji STEAM w bibliotekach publicznych, pedagogicznych i szkolnych, zachęcanie do poszukiwania inspiracji matematycznych w otoczeniu i do refleksji nad
zmianami klimatu, realizacja około 100 wydarzeń dla dzieci i młodzieży w bibliotekach.

W tym projekcie zachęcamy bibliotekarki i bibliotekarzy do organizowania dla dzieci i młodzieży wydarzeń (np. spotkań, zajęć, warsztatów czy gier miejskich), które przybliżają prawa i pojęcia matematyki oraz pokazują ją jako narzędzie, które pomaga zrozumieć świat. Bezpośrednią inspiracją do powstania projktu była książka pt. „Matematyka na zielono” autorstwa Mai Kramer, wydana przez mFundację. Odkrywa ona matematykę w przyrodzie, pozwala też rozumieć zmiany klimatyczne i naszą rolę w ochronie planety. Zawiera kilkaset matematyczno-ekologicznych ciekawostek, zadań i quizów. Tę i inne publikacje o edukacji matematycznej można pobrać bezpłatnie ze strony mjakmatematyka.pl.

Projekt „Matematyka na zielono” realizujemy we współpracy z Fundacją mBanku (mFundacja).

PODSTAWOWE DANE:

  • Budżet: 30 000 PLN, z grantu przekazanego przez Fundację mBanku,
  • Czas: kwiecień-październik 2023,
  • Zasięg: ogólnopolski (122 biblioteki).

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • przekazanie uczestniczącym bibliotekom wybranej przez nie liczby egzemplarzy książki Mai Krämer „Matematyka na zielono”,
  • przygotowanie i realizacja trzech webinariów oraz trzech scenariuszy zajęć poruszających zagadnienia związane z tematyką projektu,
  • realizacja trzech mini-konkursów dla osób uczestniczących w webinariach oraz konkursu dla bibliotek na najciekawsze relacje z zorganizowanych wydarzeń,
  • przygotowanie publikacji z dobrymi praktykami – wybranymi opisami działań bibliotek zrealizowanych w ramach projektu. .

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

  • Dzieci i młodzież wezmą udział w inspirujących zajęciach w bibliotekach, rozwijających wiedzę na temat matematyki i ekologii, a także zwiększających świadomość o aktualnych wyzwaniach dotyczących zmian klimatycznych.
  • Bibliotekarki i bibliotekarze, a także inne zainteresowane osoby, mogą skorzystać z przygotowanych w ramach projektu materiałów edukacyjnych, zawierających pomysły na angażujące, rozwijające zajęcia dla dzieci i młodzieży.
  • W otoczeniu bibliotek zwiększy się świadomość ich roli jako instytucji prowadzących nowoczesną edukację pozaformalną, zajmujących się dziedzinami STEAM oraz aktualnymi, globalnymi wyzwaniami.

PROJEKT KOORDYNUJE:

AGNIESZKA KOSZOWSKA >