Learning circles in libraries

Celem projektu „Learning circles in libraries” jest ułatwienie osobom dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach projektu przygotujemy bibliotekarzy z bibliotek publicznych do uruchomienia nowej usługi – “klubów wiedzy” i  udostępnimy zasoby niezbędne w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności.

Wdrożymy i upowszechnimy ideę oraz metodologię “klubów wiedzy”, które – wspomagane przez biblioteki – będą propagować koncepcję uczenia się przez całe życie. Treści edukacyjne wykorzystywane przez “kluby”, będą się opierać na istniejących, dostępnych (bezpłatnych lub niskokosztowych) zasobach online.

FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami są: Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia).

PODSTAWOWE DANE:

 • Budżet: 368.926 EUR (finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych);
 • Czas: 36 miesięcy – IX 2018 – VIII 2021;
 • Zasięg: europejski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • opracowanie pakietu edukacyjnego: białej księgi, bazy danych kursów online, programu szkoleniowego (podręcznika, kursu online) na temat edukacji osób dorosłych i wspierania ich w procesie uczenia się przez całe życie,
 • przygotowanie grupy ekspertów – facylitatorów “kół osób uczących się w bibliotekach”,
 • ustanowienie ok. 60 “kół osób uczących się w bibliotekach”,
 • upowszechnienie metodologii “kół osób uczących się w bibliotekach”.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • dorośli mieszkańcy, użytkownicy bibliotek zyskają wiedzę o dostępnych możliwościach zdobywania oraz rozwijania wiedzy i umiejętności za pomocą dostępnych (bezpłatnych lub niskokosztowych) zasobów online;
 • zostanie opracowania baza zasobów edukacyjnych dostępnych online;
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, a także udoskonalą swój warsztat trenerski w zakresie wspierania osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie;
 • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobędą nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nowe kompetencje.

PROJEKT KOORDYNUJE:

MAŁGORZATA MAKOWSKA >

EU flag-Erasmus+_vect_POS