Learning circles in libraries

Celem projektu „Learning circles in libraries” było ułatwienie osobom dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach projektu przygotowaliśmy bibliotekarki i bibliotekarzy z bibliotek publicznych do uruchomienia nowej usługi – “klubów wiedzy” i udostępniliśmy zasoby niezbędne w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności.

Wdrożyliśmy i upowszechniamy ideę oraz metodologię “klubów wiedzy”, które – wspomagane przez biblioteki – propagują koncepcję uczenia się przez całe życie. Treści edukacyjne wykorzystywane przez “kluby”, opierają się na istniejących, dostępnych (bezpłatnych lub niskokosztowych) zasobach online.

FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami byli: Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia).

PODSTAWOWE DANE:

  • Budżet: 306.809 EUR (finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych), w tym FRSI 56.566 EUR;
  • Czas: 36 miesięcy – IX 2018 – VIII 2021;
  • Zasięg: europejski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • opracowaliśmy pakiet edukacyjny: “białą księgę” (raport), bazę kursów online, program szkoleniowy (podręcznik, kurs online) na temat edukacji osób dorosłych i wspierania ich w procesie uczenia się przez całe życie,
  • przygotowaliśmy grupę ekspertów– moderatorów “klubów wiedzy w bibliotekach”,
  • zorganizowaliśmy ponad 30 klubów wiedzy.

Wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu dostępne są na tej stronie.
Strona klubów wiedzy: https://klubywiedzy.p2pu.org/.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

  • dorośli mieszkańcy, użytkownicy bibliotek zyskali wiedzę o dostępnych możliwościach zdobywania oraz rozwijania wiedzy i umiejętności za pomocą dostępnych (bezpłatnych lub niskokosztowych) zasobów online;
  • została opracowana baza zasobów edukacyjnych dostępnych online;
  • bibliotekarki i bibliotekarze zyskali nową wiedzę i umiejętności, a także udoskonalili swój warsztat trenerski w zakresie wspierania osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie;
  • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobyły nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nowe kompetencje.

PROJEKT KOORDYNUJE:

MAŁGORZATA MAKOWSKA >

EU flag-Erasmus+_vect_POS