LABiB

Dziel się wiedzą, mnóż pomysły!

LABiB powstał jako liderski program rozwoju dla pracowników bibliotek zainicjowany w 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Obecnie nazwa ta określa z jednej strony portal społecznościowy dla bibliotekarzy, labib.pl, który służy po to, by się wzajemnie wspierać, dzielić wiedzą i inspirować. Z drugiej strony jest to sieć bibliotekarzy, dla których biblioteka to miejsce szczególne. Którzy dostrzegają jej potencjał, działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Jej ideą jest sieciowanie i łączenie bibliotekarzy, którym się chce – działać, dzielić, rozwijać. Członkowie sieci się sformalizowali i stworzyli organizację branżową o tej samej nazwie.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

Działania wspierające rozwój społeczności LABiB obejmowały miedzy innymi:

  • organizację zjazdów uczestników sieci LABiB, służących wymianie doświadczeń, nabywaniu nowych umiejętności i budowaniu relacji,
  • organizację Lokalnych Spotkań LABiB – 5 spotkań rocznie w różnych miastach Polski,
  • realizację dwóch konkursów Strefa Eksperymentu,
  • organizację “miesiący tematycznych na portalu labib.pl” – serii tematycznych poświęconych istotnym i ciekawym zagadnieniom, np. nowym technologiom (GET it) czy promocji (MOC promocji!), w trakcie których zaproszeni eksperci dzielą się wiedzą, odpowiadają na pytania i prowadzą webinaria
  • wsparcie projektów realizowanych przez członków i członkinie sieci LABiB, takich jak (nie)Konferencja „Kierunek – wizerunek” w Gdańsku, Bibliocamp – serii wydarzeń dotyczących edukacji medialnej w bibliotece, gry „Uratuj Planetę Zapomnianych Książek”, publikacji „Varia o webinariach”, „Młoda Książka. Niekonferencja”.
  • wsparcie dla grup roboczych LABiB poświęconych aktualnym tematom związanych z sytuacją bibliotek w Polsce (np. Cyfrowy Świat oraz rozwojowi sieci LABiB).

Od stycznia 2019 roku działa Stowarzyszenie LABiB. Członkowie Stowarzyszenia projektują działania wspierające środowisko bibliotekarskie oraz kontynuują projekty, które rozpoczęto w latach ubiegłych, a które okazały się dużym sukcesem. Wśród projektów Stowarzyszenia znajdują się:

  • BiblioLABy – lokalne zjazdy bibliotekarzy,
  • program „Re-Animuj się”, w ramach którego Ambasadorowie LABiBu prowadzą szkolenia dla bibliotek będących laureatami konkursu,
  • projekt “Praktyka dla praktyka” polegający międzybibliotecznych wymianach pracowników bibliotek,
  • “12 miesięcy tematycznych z labib.pl” – cykl webinariów i artykułów dotyczących tematów bliskich bibliotekarzom.

LABiB.pl to również portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Przybliża nowe narzędzia i technologie oraz sprawdzone metody pracy. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.

Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu LABiB

Odwiedź Stowarzyszenie LABiB na Facebooku

Odwiedź portal labib.pl

 

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

…bibliotekarze i osoby pracujące w społecznościach lokalnych mają lepszy dostęp do praktycznych rozwiązań oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, przestrzeń do rozmowy i podejmowania nowych wyzwań, pretekst do inicjowania w przyjaznym środowisku działań eksperymentalnych, a także czas na wspierającą rozmowę i ładowanie baterii do działania.

„Mi się LABiB kojarzy z takimi bibliotekarzami, którym, się chce coś robić. I chce im się nie tylko ze względu na korzyści jakie z tego będą mieli. To są osoby, które nie chcą siedzieć za biurkiem i tylko narzekać, że mało im płacą, ale chce otworzyć okna szeroko i pokazać, że można inaczej – tymi samymi pieniędzy tylko trzeba mieć chęci i pomysł.”
cytat pochodzi z raportu ewaluacyjnego projektu

Portal labib.pl powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.