LABiB

Dziel się wiedzą, mnóż pomysły!

LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go rozwijać będąc aktywnymi przewodnikami tego procesu. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. LABiB jest dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Dla osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

LABiB.pl to również portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Przybliża nowe narzędzia i technologie oraz sprawdzone metody pracy. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów. / www.labib.pl

GARŚĆ DANYCH:

Budżet: 1.958.129 zł
Czas: od 2012 roku
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • miesiące tematyczne na portalu labib.pl – seria miesięcy tematycznych poświęconych istotnym i ciekawym zagadnieniom, np. nowym technologiom (GET it) czy promocji (MOC promocji!), w trakcie których zaproszeni eksperci dzielą się wiedzą, odpowiadają na pytania i prowadzą webinaria
  • zjazdy uczestników sieci LABiB (1 lub 2 zjazdy rocznie), służące wymianie doświadczeń, nabywaniu nowych umiejętności i budowaniu relacji,
  • Lokalne Spotkania LABiB – 5 spotkań rocznie organizowanych w różnych miastach Polski dla lokalnych liderów i bibliotekarzy,
  • 2 konkursy Strefa Eksperymentu,
  • projekty realizowane przez członków sieci LABiB przy wsparciu FRSI, takie jak (nie)Konferencja „Kierunek – wizerunek” w Gdańsku, Bibliocamp – seria wydarzeń dotyczących edukacji medialnej w bibliotece, gra „Uratuj Planetę Zapomnianych Książek”, publikacja „Varia o webinariach”, „Młoda Książka. Niekonferencja”.
  • prace grup roboczych LABiB poświęcone aktualnym tematom związanych z sytuacją bibliotek w Polsce (np. Cyfrowy Świat oraz rozwojowi sieci LABiB).

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

…bibliotekarze i osoby pracujące w społecznościach lokalnych mają lepszy dostęp do praktycznych rozwiązań oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, przestrzeń do rozmowy i podejmowania nowych wyzwań, pretekst do inicjowania w przyjaznym środowisku działań eksperymentalnych, a także czas na wspierającą rozmowę i ładowanie baterii do działania.

„Mi się LABiB kojarzy z takimi bibliotekarzami, którym, się chce coś robić. I chce im się nie tylko ze względu na korzyści jakie z tego będą mieli. To są osoby, które nie chcą siedzieć za biurkiem i tylko narzekać, że mało im płacą, ale chce otworzyć okna szeroko i pokazać, że można inaczej – tymi samymi pieniędzy tylko trzeba mieć chęci i pomysł.”
cytat pochodzi z raportu ewaluacyjnego projektu

WIĘCEJ:

www.labib.pl

facebook.com/platformalabib/

https://www.youtube.com/channel/UCyaRj9jrTel20uqCcWh7P4g

 

PROJEKT KOORDYNUJE:

Martyna Woropińska