Kompetencje 3.0

Projekt “Kompetencje 3.0” jest skierowany do organizacji i instytucji, które chcą zdiagnozować stan swojego potencjału cyfrowego, podnieść kompetencje cyfrowe wśród swojego zespołu, a także poszerzyć swoją ofertę w dziedzinie technologii cyfrowych dla bezpośrednich odbiorców w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Good Things Foundation.

 

PODSTAWOWE DANE:

Czas realizacji: 1.09.2021r. – 31.12.2022 r.
Budżet projektu: 150 000 GBP
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • Etap przygotowawczy – zakłada stworzenie narzędzia do autodiagnozy potencjału cyfrowego organizacji, dzięki któremu będziemy mogli przyjrzeć się temu, co o swojej “cyfrowej kondycji” sądzą organizacje. W tym etapie przygotowana zostanie baza zasobów edukacyjnych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych. Przetłumaczona zostanie platforma e-learningowa Learn My Way, dzięki której organizacje będą mogły bezpłatnie szkolić swoich odbiorców z podstawowych kompetencji cyfrowych.
  • Konkurs grantowy (22.06 – 27.07.2022 r.), w którym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich mające pomysły na działania lokalne w postaci warsztatów, dzięki którym ich odbiorcy będą mogli podnieść swoje podstawowe kompetencje cyfrowe. W konkursie można zdobyć grant do 10 000 zł. Przyznane zostanie ok. 25 grantów.
  • Działania w ramach projektów nagrodzonych w konkursie – ich realizacja przewidziana jest będą w okresie od 1.09.2022 r. do 31.10.2022 r.
  • Szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli organizacji wybranych w konkursie – przewidziano warsztaty wspierające umiejętności trenerskie, sposoby pracy z grupami wykluczonymi cyfrowo oraz moduły dotyczące tworzenia lokalnych partnerstw.
  • Kurs e-learningowy o lokalnych partnerstwach, który zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu.
  • Kampania promocyjna i udział w Get Online Week w październiku 2022r.

O PARTNERZE:

Good Things Foundation jest brytyjską fundacją realizującą projekty polegające na podnoszeniu kompetencji cyfrowych społeczności, szczególnie narażonych na wykluczenie. Współpracuje z lokalnymi organizacjami, oferuje bezpłatne szkolenia z podstawowych umiejętności cyfrowych na platformie Learn My Way.

WIĘCEJ INFORMACJI:

O projekcie: https://www.kompetencje3-0.pl/
O konkursie: https://www.kompetencje3-0.pl/konkurs