Grupa InicJaTyWy

Grupa InicJaTyWy to 20 dyrektorek i dyrektorów bibliotek (inicjatorek i inicjatorów), którzy od lat dzielą się swoim doświadczeniem i wrażliwością z innymi osobami zarządzającymi instytucjami kultury. Każda i każdy z nich zainicjował i prowadzi lokalną grupę dyrektorską, która stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy oraz wspólnego rozwiązywania problemów, jakie napotykają osoby zarządzające instytucjami kultury.

 

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 110 000 zł  (środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Czas: marzec 2017 – grudzień 2020
Zasięg: ponad 100 dyrektorek i dyrektorów bibliotek z całej Polski uczestniczących w spotkaniach lokalnych grup dyrektorskich

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • ogólnopolskie szkolenia i spotkania inicjatorek i inicjatorów, wzmacniające ich kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
  • regionalne spotkania inicjatorek i inicjatorów (superwizje) umożliwiające wymianę doświadczeń i pochylenie się nad konkretnymi wyzwaniami;
  • organizowane przez inicjatorki i inicjatorów spotkania kilkunastu lokalnych grup dyrektorskich.

Sprawdź, czy w Twoim pobliżu działa już grupa dyrektorska. Możesz też powołać swoją własną grupę dyrektorską – przeczytaj poradnik “Lokalna grupa dyrektorska – jak to działa?”.

POZNAJ GRUPĘ INICJATYWY:

a

mapa_Inicjatywy

OBEJRZYJ FILM:

a

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Bogna Mrozowska


Działania wspierające Grupę InicJaTyWy są kontynuacją działań realizowanych w latach 2015-2016 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.