Grupa InicJaTyWy

Grupa InicJaTyWy to kilkanaście dyrektorek i dyrektorów bibliotek (inicjatorek i inicjatorów), którzy od lat dzielą się swoim doświadczeniem i wrażliwością z innymi osobami zarządzającymi instytucjami kultury. Każda i każdy z nich zainicjował i prowadzi lokalną grupę dyrektorską, która stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy oraz wspólnego rozwiązywania problemów, jakie napotykają osoby zarządzające instytucjami kultury.

 

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 170 000 zł  (środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Czas: marzec 2017 – grudzień 2024
Zasięg: ponad 100 dyrektorek i dyrektorów bibliotek z całej Polski uczestniczących w spotkaniach lokalnych grup dyrektorskich

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • organizowane przez inicjatorki i inicjatorów spotkania kilkunastu lokalnych grup dyrektorskich;
  • grupa na Facebooku Kieruj w dobrym stylu! Sieć dyrektorek i dyrektorów bibliotek, do której mogą dołączać wszystkie osoby zarządzające bibliotekami;
  • ogólnopolskie fora dyrektorek i dyrektorów bibliotek (online) – będą organizowane dwa razy do roku od czerwca 2021 r.;
  • ogólnopolskie superwizje Grupy InicJaTyWy (online), poświęcone konkretnym wyzwaniom, z jakimi mierzą się inicjatorki i inicjatorzy;
  • ogólnopolskie szkolenia i spotkania stacjonarne Grupy InicJaTyWy, wzmacniające kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
  • regionalne spotkania inicjatorek i inicjatorów (superwizje) umożliwiające wymianę doświadczeń i pochylenie się nad konkretnymi wyzwaniami.

Sprawdź, czy w Twoim pobliżu działa już grupa dyrektorska. Możesz też powołać swoją własną grupę dyrektorską – przeczytaj poradnik “Lokalna grupa dyrektorska – jak to działa?”.

W grudniu 2022 roku dwadzieścioro dyrektorek i dyrektorów bibliotek publicznych z całej Polski, członków i członkiń Grupy InicjaTyWy zawiązało Stowarzyszenie INICJATYWY. Chcą wspierać kadrę zarządzającą tych instytucji, być głosem doradczym i wspierającym działania promujące biblioteki. Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu INICJATYWY.

a

Przejdź do mapy Grupy InicJaTyWy.

a

Mapa Polski ze znacznikami w miejscach, gdzie działają członkinie i członkowie Grupy InicJaTyWy

OBEJRZYJ FILM:

a

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Bogna Mrozowska


Działania wspierające Grupę InicJaTyWy są kontynuacją działań realizowanych w latach 2015-2016 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.