Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej

 

Naszym celem jest podniesienie kompetencji i wiedzy przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych z całej Polski na temat sposobów i metod informowania o Funduszach Europejskich (FE) oraz promowania wiedzy o nich.

W szczególności chodzi o:

  • ułatwienie dostępu do informacji o FE i bazy wiedzy z zakresu programów funkcjonujących w ramach perspektywy 2014-2020, poprzez zwiększenie informacji pojawiającej się w prasie lokalnej i regionalnej, w tym druk artykułów oraz promocję;
  • podniesienie wiedzy i kompetencji, w tym udoskonalenie poziomu warsztatu dziennikarskiego wśród dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych i regionalnych z całej Polski, komunikatywnego i przejrzystego tworzenia artykułów o FE z perspektywy 2014-2020 oraz dostępnych źródeł wiedzy na ich temat;
  • wdrożenie nowych instrumentów edukacji dziennikarzy lokalnych i regionalnych FE jak infografika i webinaria.

Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych a FRSI – partnerem w projekcie.

logoSGL-duze

PODSTAWOWE DANE:

Budżet: 419 704,00 PLN
Czas: 1 czerwca – 15 grudnia 2016
Zasięg: 700 osób z 16 województw – dziennikarze i wydawcy gazet lokalnych i regionalnych, przedstawiciele środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz lokalnych rozgłośni radiowych.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • warsztaty tematyczne: źródła wiedzy o FE i specyfika FE perspektywy 2014-202, możliwości korzystania z dofinansowania, analiza materiałów dziennikarskich o FE, praktyczne aspekty pisania o FE, nowe technologiczne w pracy dziennikarzy (240 uczestników, po 3 dni warsztatowe w 16 województwach);
  • cykl 5 1-godzinnych webinariów prowadzonych przez ekspertów ds. FE, dziennikarzy SGL oraz eksperta ds. wizualizacji i infografiki (310 osób);
  • konkurs dziennikarski „To się dzieje. Fundusze Europejskie”;
  • akcja promocyjno-informacyjna, w tym ogólnopolskie webinarium informacyjne (150 osób).

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

  • mieszkańcy zyskają nową wiedzę o specyfice i efektach realizacji funduszy europejskich, zwłaszcza w perspektywie finansowej 2014-2020, a także ich znaczenia dla funkcjonowania lokalnych społeczności, codziennego życia obywateli,
  • dziennikarze i wydawcy lokalnych i regionalnych mediów – prasy, radia i telewizji – a także pracownicy lokalnych organizacji pozarządowych poszerzą swą wiedzę nt. FE obecnej perspektywy finansowej i udoskonalą warsztat pisarski nabywając praktyki w prezentowaniu tematyki związanej z przygotowaniem i wdrażaniem funduszy europejskich – ich roli i znaczenia dla mieszkańców.
Fundusze europejskie: co to takiego i „z czym to się je”? – dziennikarze lokalnych mediów o swoich doświadczeniach:

WIĘCEJ:

http://gazetylokalne.pl/o-projekcie-2/

PROJEKT W FRSI KOORDYNUJE:

Katarzyna Morawska

FE_UP_rgb