Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji finansowej osób dorosłych w 4 krajach Europy Środkowej uczestniczących w projekcie poprzez wypracowanie i przetestowanie metodologii edukacji finansowej osób dorosłych z pomocą bibliotek publicznych, w których przeszkoleni bibliotekarze i bibliotekarki będą mogli spełniać rolę przewodników po wiedzy finansowej oferując kurs edukacji finansowej mieszkańcom swego rejonu.

W ramach projektu powstanie modelowy program edukacji finansowej dla dorosłych, świadczonej w bibliotekach publicznych. Zostaną przygotowane programy szkoleń: dla bibliotekarzy-trenerów, prowadzących edukację finansową oraz dla dorosłych użytkowników bibliotek. Powstaną też dwa kursy online: dla bibliotekarzy (Jak prowadzić edukację finansową w bibliotece?) oraz kurs z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych użytkowników bibliotek. Kursy będą bezpłatne, dostępne publicznie.

FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami są: Global Libraries Bulgaria Foundation (Bułgaria), Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka Słowenii, “Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva County Library (Rumunia) oraz National Association of Public Librarians and Libraries in Romania jako partner stowarzyszony.

PODSTAWOWE DANE:

 • Budżet: 190.731 EUR (finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych);
 • Czas: 37 miesięcy – 1.12.2018-31.12.2021;
 • Zasięg: europejski.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • raport dot. dobrych praktyk w edukacji finansowej osób dorosłych w bibliotekach w 4 krajach partnerskich projektu;
 • przygotowanie i przetestowanie programów edukacji finansowej w bibliotekach publicznych – dla bibliotekarzy prowadzących oraz dla dorosłych użytkowników bibliotek oraz kursów online na platformie Moodle;
 • wyjazdy szkoleniowe (do Polski, Słowenii, Rumunii i Bułgarii), które umożliwią przedstawicielom partnerstwa projektu lepsze poznanie specyfiki pracy edukacyjnej bibliotek publicznych i edukacji finansowej dorosłych w krajach uczestniczących w projekcie;
 • 12 krajowych webinariów upowszechniających programy i materiały wypracowane w ramach projektu;
 • 4 seminaria krajowe (w Polsce, Słowenii, Rumunii i Bułgarii) oraz międzynarodowa konferencja (w Bułgarii) upowszechniające wypracowane w ramach projektu materiały.

ZOBACZ MATERIAŁY:

Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych – nagrania webinariów i materiały edukacyjne przygotowane w ramach cyklu wydarzeń upowszechniających efekty projektu „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (FinLit) pt. Włącz edukację finansową do oferty Twojej biblioteki!

Rezultaty realizacji projektu zebrano na platformie finlit.eu.

Informacje o projekcie oraz programy i kursy e-learningowe udostępniamy w języku angielskim i 4 językach partnerów projektu (polskim, rumuńskim, bułgarskim i słoweńskim na platformie https://finlit.eu.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • dorośli mieszkańcy, użytkownicy bibliotek zyskają dostępne, bezpłatne narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy finansowej i umiejętności posługiwania się produktami i usługami finansowymi dostępnymi na rynku;
 • bibliotekarze i bibliotekarki zyskają nowe umiejętności i udoskonalą swój warsztat trenerski, a biblioteki będą mogły poszerzyć ofertę o edukację finansową osób dorosłych;
 • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobędą nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nowe kompetencje.

PROJEKT KOORDYNUJE:

KATARZYNA MORAWSKA >