e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

EMOCNI_baner_www_frsi

 

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” był realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Naszym celem było zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 17 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do internetu (np. nie robią przelewów online, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach online). Oferowaliśmy im szkolenia stacjonarne i szkolenia online. Ponadto, wspieraliśmy lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie, tak aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

PODSTAWOWE DANE:

 

Budżet: 15 956 128,28 PLN (w tym dofinansowanie: 14 545 523,78 PLN)

Czas: 01.12.2016-30.12.2019 (37 miesięcy)

Zasięg: 125 gmin z terenu całej Polski, w tym blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • Przygotowanie scenariuszy szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online w 9 obszarach e-usług, wyróżnionych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Są to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe. Łącznie, powstało ponad 100 scenariuszy szkoleń stacjonarnych (każdy na poziomie podstawowym i zaawansowanym) oraz ponad 20 szkoleń online;
 • Szkolenie i wsparcie ok. 160 trenerów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń obejmował metodologię edukacji dorosłych oraz 9 obszarów wymienionych powyżej; trenerzy uczestniczyli w 11-dniowym szkoleniu trenerskim, podczas którego uczyli się m.in. tworzyć własne programy szkoleń (przykładowo związane z e-usługą, którą planuje zaoferować mieszkańcom urząd gminy);
 • Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia, w tym dostawy sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami np. trackbali, klawiatur z powiększonymi klawiszami;
 • Szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i online) – mieszkańcy, którzy nie potrafili korzystać z komputera i internetu oraz ci, którzy korzystali z nich w niewielkim stopniu, uczestniczyli w średnio 14-godzinnych cyklach szkoleń stacjonarnych związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, mogli nauczyć się jego obsługi). W szkoleniach stacjonarnych wzięło udział ponad 17 200 uczestników, w tym 1400 osób z niepełnosprawnościami i blisko 400 osób z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi (np. głuche lub niewidome). W szkoleniach online (średni czas udziału: 3,5 godz.) wzięło udział blisko 1200 osób. Szkolenia online zawierały materiały prezentowane w 4 formach: nagrania webinariów, nagrania krótkich filmików instruktażowych, prezentacje oraz dokumenty tekstowych. Z uwagi na udział w projekcie osób głuchych, nagrania oraz dłuższe teksty dodatkowo posiadały nagrane tłumaczenie w PJM (polskim języku migowym). Wszystkie szkolenia online spełniały standard WCAG 2.0 AA;
 • Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej – w 120 gminach zostało utworzone partnerstwo instytucji i organizacji, które chciały działać na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji mieszkańców. Partnerstwa otrzymały wsparcie animatora i konsultacje online, w tym webinaria. Rolą partnerstw było przygotowanie 3-letniego ramowego planu szkoleń, wsparcie w rekrutacji mieszkańców na szkolenia oraz promowanie korzyści płynących z korzystania z komputera i internetu;
 • Utworzenie repozytorium projektu e-Mocni – po zakończeniu projektu strona www została zastąpiona przez repozytorium projektu, w którym zebrano wszystkie scenariusze szkoleń (wraz z prezentacjami), wszystkie szkolenia online a także przygotowane w ramach projektu podręczniki i opracowania (np. podręcznik trenerski, podręcznik tworzenia gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej czy wnioski z działania partnerstw). Znajduje się tam też szczegółowy opis projektu, m.in. statystyka popularności szkoleń.

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY:

 • Otrzymały szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobyli nowe umiejętności cyfrowe i mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług, tym samym stali się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo;
 • Zyskały grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców po zakończeniu projektu;
 • Miały pewność, że działania z zakresu edukacji cyfrowej prowadzone przez różne instytucje w gminie są skoordynowane i efektywne
  .

DO POBRANIA:

Lista uczestniczących gmin >

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Elżbieta Dydak, koordynatorka działań FRSI w projekcie “e-Mocni” >

www.e-mocni.org.pl