DISCUS

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z DATAB consult s.r.o. z Czech i ProIS s.r.o ze Słowacji jest partnerem w międzynarodowym projekcie DISCUS (Discussion on Information Society Building Issues Platform), realizowanym w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Liderem projektu jest Instytut na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Kiszyniowa w Mołdawii (Eng. Information Society Development Institute) www.idsi.md. Projekt potrwa do końca grudnia 2015 r.

Celem projektu DISCUS jest promowanie europejskiego modelu efektywnego wdrażania polityk społeczeństwa informacyjnego i narzędzi e-zarządzania w Mołdawii, aby wzmocnić udział sektora akademickiego, władz lokalnych, biznesu, społeczności lokalnej oraz mediów w procesie zarządzania. Projekt bazuje na doświadczeniach czterech krajów skupionych w grupie wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. W ramach projektu powstaje platforma komunikacyjna, przewidziane są seminaria i wizyty studyjne.
Cele projektu są zgodne z priorytetami Europejskiej Agendy Cyfrowej (Digital Agenda for Europe) i narodowymi priorytetami strategicznymi na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego i integracji europejskiej w Republice Mołdowy.
Więcej o projekcie:

www.discus.idsi.md

https://www.facebook.com/DISCUS.IDSI