Daily innovators and daily educators in the libraries

FOR ENGLISH VERSION PRESS HERE

Celem projektu jest stworzenie w lokalnych instytucjach kultury (przede wszystkim w bibliotekach) przestrzeni sprzyjającej edukacji osób dorosłych. Wypracowane materiały edukacyjne umożliwią bibliotekarzom i innym lokalnym edukatorom prowadzenie działań podnoszących kompetencje dorosłych. Przyczynią się dzięki temu do rozwoju lokalnych instytucji jako inkubatorów kreatywności, centrów innowacji społecznych i miejsc dialogu międzykulturowego. FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami są: Centrum Informacyjnych Systemów Kulturalnych (Łotwa), Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa Mažvydasa (Litwa), Biblioteka Okręgowa w Oppland (Norwegia), Fundacja Reading & Writing (Holandia i Belgia).

GARŚĆ DANYCH:

 

Budżet: 300.853 EUR (finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych)
Czas: 2015 – 2018
Zasięg: europejski

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

    • przygotowanie raportu „Eksperymenty edukacyjne w europejskich bibliotekach” analizujący dotychczasowe działania z zakresu edukacji dorosłych prowadzone przez biblioteki z krajów uczestniczących w projekcie.
    • wyjazdy szkoleniowe (w Polsce, Norwegii oraz na Litwie i Łotwie), które umożliwią przedstawicielom partnerstwa projektu lepsze poznanie specyfiki bibliotek i edukacji dorosłych w krajach uczestniczących w projekcie.
    • opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla bibliotekarzy i innych edukatorów lokalnych, w skład którego wejdzie: (i) model wielokulturowej, innowacyjnej i kreatywnej biblioteki, (ii) materiały edukacyjne dla edukatorów lokalnych, (iii) scenariusze działań z zakresu edukacji dorosłych do realizacji w bibliotekach i innych lokalnych instytucjach.
    • 4 seminaria krajowe (w Polsce, Norwegii oraz na Litwie i Łotwie) oraz 3 międzynarodowe konferencje (w Polsce, na Litwie i Łotwie) upowszechniające wypracowane w ramach projektu materiały.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

…bibliotekarze i inni lokalni edukatorzy otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych, który umożliwi im podniesienie własnych kompetencji i prowadzenie nowych działań dla osób dorosłych. Dorośli użytkownicy bibliotek i lokalnych instytucji kultury będą mogli skorzystać z innowacyjnej oferty edukacyjnej, która pozwoli im rozwinąć kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe oraz zdobyć kompetencje międzykulturowe i społeczne, co przyczyni się do wzrostu ich aktywności w lokalnych społecznościach.

PROJEKT KOORDYNUJE:

Magdalena Krasowska-Igras

 

ERASMUS_PLUS_STOPKA_POLSKI-300dpi-01