Bridging Gaps for Inclusive Civic Engagement

Projekt został zrealizowany na Ukrainie przez Centrum Zarządzadzania Kulturą we Lwowie, we współpracy z fundacją “Pomagaem” (Dnipro), Ukraińskim Stowarzyszeniem Bibliotek (Kijów) i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Warszawa) między czerwcem 2016 a majem 2018.

Celem projektu było wsparcie procesów transformacji demokratycznej na Ukrainie poprzez tworzenie nowych, a także wspieranie istniejących inicjatyw publicznych w małych miastach. Grupą docelową projektu byli liderzy społeczeństwa obywatelskiego, osoby przesiedlone wewnętrznie (HBO) i społeczności mniejszych miast całej Ukrainy, w szczególności przedstawicieli regionów lwowskiego, dniepropietrowskiego, donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i charkowskiego. Projekt składał się z siedmiu komponentów, których realizacja przyczyniła się do demokratyzacji społeczeństwa ukraińskiego, integracji pomiędzy regionami wschodniej i zachodniej Ukrainy oraz tworzenie nowych perspektyw społeczno-gospodarczych dla ofiar konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie.

Wszelkie szczegóły dotyczące realizacji projektu można znaleźć (w j. ukraińskim oraz j. angielskim) na stronie projektu: www.bridges.org.ua.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Magdalena Krasowska-Igras   >

a
a
 Logotyp_RITA

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.