Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości

W Polsce działa 18 wojewódzkich bibliotek publicznych. Wojewódzkie biblioteki publiczne są aktywnymi instytucjami kultury, ważnymi dla całego systemu bibliotecznego w Polsce. Dysponują odpowiednią infrastrukturą techniczną, sprzyjającą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Niezwykle mocną stroną bibliotek są również kadry – wykształceni, doświadczeni bibliotekarze. Istnieje jednak wśród nich silna potrzeba zwiększenia potencjału organizacyjnego bibliotek, rozwoju umiejętności w zakresie tworzenia strategii, nawiązywania współpracy międzynarodowej. Doświadczenia norweskich instytucji związanych z systemem bibliotecznym są w tym zakresie imponujące i mogą stać się inspiracją i punktem odniesienia dla polskich instytucji. W Norwegii działa 18 bibliotek regionalnych, które są odpowiednikiem polskich bibliotek wojewódzkich. Część z nich to partnerzy projektu.

 

Projekt Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości zakładał wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 

1. Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury – w warsztatach wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, trzech regionalnych bibliotek z Norwegii, a także instytucji kluczowych we wdrażaniu wypracowanych strategii.

 

2. Konsultacje on-line – uczestnicy warsztatów mieli możliwość skonsultowania się poprzez blog i forum z polskimi i norweskimi ekspertami
(m.in. ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, norweskiego Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów). Konsultacje trwały od początku prac nad strategiami aż do momentu ich wdrażania, czyli przez 12 miesięcy.

 

3. Wizyta studyjna w Norwegii – jej celem było zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt w bibliotekach i innych instytucjach kultury, spotkań z menedżerami tych miejsc oraz aktywnych zajęć uczestnicy poznali różne metody badania potrzeb użytkowników, tworzenia atrakcyjnej
oferty kulturalnej, promocji i ewaluacji działań, etc.

 

4. Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury – Małopolski Instytut Kultury wydał (w 4 tysiącach egzemplarzy) podręcznik “Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju”.

 

5. Konferencja podsumowująca projekt – przeznaczona dla uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz centralnych i regionalnych oraz mediów, była okazją do zaprezentowania strategii wojewódzkich bibliotek publicznych oraz podręcznika planowania strategicznego.

 

Partnerzy FRSI w realizacji tego projektu:

  • Małopolski Instytut Kultury,
  • Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
  • Biblioteka Narodowa w Norwegii,
  • norweskie biblioteki: Buskerud, Akershus, Vestfold.

 

więcej o projekcie:

http://www.biblioteki.org/strona.php?p=150

 

Magdalena Kubecka

koordynatorka projektu

E: magdalena.kubecka@frsi.org.pl
T: 022 579 14 35, 722 002 015