Biblioteki dla klimatu

„Biblioteki dla klimatu” to projekt, w którym chcemy razem z Wami, bibliotekarkami i bibliotekarzami, tworzyć centra lokalnego życia w Waszych bibliotekach. Ich głównym celem jest budowanie silnych i odpornych na kryzysy społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości klimatycznej i promowanie najskuteczniejszych działań proklimatycznych.

Zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy we współczesnym świecie. Wiemy, że działania, które podejmujemy mają ogromne znaczenie.

Wierzymy, że biblioteki są niezwykle ważnymi miejscami, które pełnią rolę nie tylko w dostarczaniu wiedzy i rozrywki, ale również w tworzeniu społecznego zaangażowania. Dlatego chcemy, aby projekty dotyczące klimatu, zarówno te edukacyjne, jak i mobilizujące do działania, miały w nich szczególne miejsce.

Więcej informacji o projekcie: www.bibliotekidlaklimatu.pl

Przeczytaj raport: